aanbod

Financiële keuzes maken

Advies over jouw financiële strategie

Je organisatie staat op een scharniermoment in haar bestaan. Belangrijke strategische opties liggen voor. Ga je links, rechts of rechtdoor? Voor je echt (goede) knopen kan doorhakken moeten de financiële gevolgen duidelijk zijn. Kosten, opbrengsten, groeimogelijkheden, cash, financiële risico’s en indicatoren... Want jouw missie kan enkel slagen met een gezonde financiële strategie.

Stap 1: nulmeting

Met een nulmeting brengen we de huidige situatie in kaart. We bepalen risico’s en geven perspectief. 

Stap 2: strategische opties

Samen met jou kiezen we voor drie strategische opties die we financieel uitwerken. We werken ons eerst in en daarna gaan we verder op de financiële kant. Na deze stap krijg je een financieel plan voor de opties die je koos.

Stap 3: workshop

We werken het geheel af met een presentatie en een workshop voor het management. Je krijgt een overzicht van de resultaten en we sturen bij waar nodig. Als je dat wil, bekijken we ook financieringsopties en fiscale implicaties.

Financiële keuzes maken

Wat is er inbegrepen in dit pakket?

  • Nulmeting financiële situaties
  • Financieel plan voor strategische opties
  • Presentatie, workshop en bijsturing resultaten

Prijs: 5.000 euro

Bestel