aanbod

Iedereen mee(t)

Doelstellingen visualiseren

Je belangrijkste indicatoren en cijfers zijn duidelijk. Voor jou.

We bouwen rond jouw KPI’s een wervende kracht voor elke team en elke medewerker in jouw organisatie. We zorgen er voor dat deze intern impactvol en wervend worden gecommuniceerd. Zo worden jouw KPI’s niet enkel een cijfer in een tabel, maar het voornaamste aandachtspunt van iedereen.

Stap 1: cijfers

Terug naar de waarden. Samen met het management bekijken we waarom nu juist deze cijfers belangrijk zijn. Wat is de link met de missie?

Stap 2: workshop

Workshop met het team:

  • Interactieve sessie waarbij personeel de link tussen de cijfers en de missie ziet.
  • Creatieve workshop: Samen zoeken naar hoe we die waarden omzetten in woorden en beelden en een meettool hieraan koppelen.

Stap 3: resultaten

Je bekijkt alle resultaten van de workshop en beslist welke je uitvoert.

Stap 4: realisatie

S&L voorziet voorstel van partner of meerdere partners voor de uitvoering van van het visuele deel. Waar mogelijk, betrekken we het team bij de uitvoering.

Stap 5: evalueren

Evaluatiemoment na een half jaar: wat werkt wel, wat werkt niet, waar is bijsturing nodig.  

Iedereen mee(t)

Wat is er inbegrepen in dit pakket?

  • De link tussen je cijfers en missie blootleggen
  • Interactieve workshops met je teams
  • S&L geeft advies over partners voor uitvoering

Aantal dagdelen: 5
Prijs: 2.500 euro. Daarbovenop komen eventuele kosten voor uitvoering van visuele elementen. Deze prijs is op basis van 1 team van 10 personen. 

Bestel