aanbod

Nieuwe toekomst: Doen!

Strategische planning uitvoeren

Samen met S&L ontwikkelde je een nieuw toekomstbeeld. En het ligt in de kast. Je slaagt er maar niet in om het te realiseren. Zonde.

S&L ontwikkelt een stappenplan om jouw nieuwe toekomst uit te voeren. We volgen je één jaar op als externe aanjager zodat je er effectief mee aan de slag gaat. We helpen je bij dagelijkse operationele acties.

Stap 1: vergrootglas

S&L plant een overleg in met het management en bekijkt het plan kritisch. We zetten een stap terug: Klopt het plan? Is er een reden dat je het plan niet uitvoert? Wat is er nodig om het plan wel uit te voeren?

Stap 2: stappenplan

S&L neemt over voor jou. We maken een stappenplan waar jij mee aan de slag kan. We bepalen acties, rollen, tijdsindelingen en zorgen ervoor dat je niet meer hoeft na te denken over praktische zaken. Tijdens de ontwikkeling van het plan houden we vanop afstand intensief contact. We voorzien een tijdlijn zodat je alles vlot volgt.

Stap 3: begeleiding

Daarna volgen we intensief op en sturen we bij waar nodig. Je krijgt regelmatig telefoon van ons, of we komen langs. Wat jij liefst wil. De tijdlijn gebruiken we als richtlijn om te evalueren en bij te sturen. S&L is een klankbord en geeft ondersteuning en advies tijdens deze periode.

Stap 4: evalueren

Na een jaar doe je een grondige evaluatie. We bekijken samen waar je staat en wat er nog nodig is.

Eindresultaat: Een stap dichter in de richting van het toekomstbeeld. Het management kan zelf stappen uittekenen om verder te gaan en weet ook hoe dit moet in de toekomst.

Nieuwe toekomst: Doen!

Wat is er inbegrepen in dit pakket?

  • Korte check: Wat is nodig om het plan uit te voeren
  • Stappenplan op maat van jouw noden
  • Intensieve opvolging op jouw vraag
  • Diepgaande evaluatie

Prijs: 8.000 euro

Bestel