aanbod

Wil je met me trouwen

Begeleiding van een (potentiële) samenwerking of fusie

Je moet van de wetgever voldoende schaalgrootte hebben. Jij hebt het moeilijk om mensen te vinden of je mag niet meer groeien binnen het toegewezen contingent en je buur kampt met economische werkloosheid. Je hebt door dat losse samenwerking uiteindelijk altijd tot meer afstand leidt. Je hebt door dat na een fusie je eigenlijk veel meer klanten kan bereiken, zonder veel inspanningen. Je hebt een concurrent, meer een concullega eigenlijk. Een ander bedrijf doet echt exact hetzelfde als jou. Of jullie zouden echt helemaal complementair zijn. Een kleine verliefdheid en je droomt van een fusie. Zouden we durven? En hoe zorgen we er voor dat we alle slaagkansen grijpen?

S&L helpt jou in de eerste verkennende gesprekken die tot een nieuwe samenwerking kunnen leiden. Daarbij zijn we zeer voorzichtig. Er zijn heel wat redenen om te fusioneren en ook heel wat om het niet te doen. In deze eerste gesprekken onderzoeken wij of de interesse wederzijds is, of de missie van beide organisaties gelijklopend zijn én of er eenheid in de leiding mogelijk is. We brengen de pro en contra’s in kaart in een presentatie voor jouw bestuur of management.

Stap 1: verloving

We onderzoeken de context waarin je wil trouwen. Dit doen we door een gesprek met de 2 partijen. We graven in beide organisaties, zowel inzake het financiële als het strategische

Stap 2: trouwringen kiezen

We brengen in 2 workshops de opportuniteiten, risico’s, sterktes en zwaktes in kaart, maar integreren die met de blinkende parels en ambities die al aanwezig zijn.

Stap 3: langs bij de notaris

In een gezamenlijk gesprek ontwikkelen we een gemeenschappelijke missie, visie én formuleren we 2 gemeenschappelijke strategische doelen.

Stap 4: bezegelen met een kus

We brengen al deze gegevens samen in een rapport en presentatie dat we aan beide raden van bestuur zelf presenteren.

Eindresultaat: Een rapport dat een duidelijk inzicht geeft in de situatie en de voor- en nadelen.

 

Wil je met me trouwen

Wat is er inbegrepen in dit pakket?

  • Onderzoek naar beide organisaties/bedrijven
  • Workshop: pro’s en contra’s
  • Begeleiding gezamenlijk gesprek
  • Rapport met resultaten en presentatie

Bestel