Maak kennis met Jeroen

Op mijn vijftiende nam ik voor het eerst deel aan een actie “om de wereld te veranderen”. Vele tientallen acties, stevige campagnes, onverhoopte overwinningen maar ook teleurstellingen later is de passie voor het hoe, wat en waarom van sociale verandering er alleen maar sterker op geworden.

Mijn prille engagement kreeg vorm bij de andersglobalisten en sindsdien was ik vooral actief rond de thema’s klimaatrechtvaardigheid en migratie/vluchtelingen. Dat engagement kreeg en krijgt vorm bij heel wat organisaties zoals JNM, Friends of the Earth, Vredesactie, Climate Justice Action, LABO vzw en #GentZonderGrenzen. Die laatste twee organisaties heb ik zelf mee op de wereld gezet.

Wanneer ik niet aan een nieuwe campagne of vorming werk, kan je me treffen op een wandeling in de natuur, op het badmintonveld of misschien wel in Barcelona – mijn favoriete Europese stad. Maar je maakt vooral veel kans om me met mijn neus in enkele boeken aan te treffen. (Ja, ik lees er meestal minstens drie tegelijk.) Vaak gaat het om ‘vakliteratuur’ om mijn onstilbare honger naar nieuwe methodieken en inspirerende verhalen van sociale bewegingen te voeden. Zoek je dus een rondwandelende encyclopedie met info over sociale verandering, dan mag je me altijd eens aanporren. ;-)

Enkele belangrijke lessen die ik in meer dan vijftien jaar sociale actie leerde zijn:

Strijden voor een betere wereld dat doe je ook voor jezelf: door in te zetten op een meer duurzaam engagement ga je niet alleen meer bereiken, je wordt er ook gelukkiger van.

Er bestaat niet zoiets als het ultieme actiemiddel. Alles hangt af van jouw concrete situatie. Maar je kan enkel werken met de middelen die je in huis hebt. Hoe meer je investeert in een uitgebreide toolkit, hoe verder je gaat raken.

Het is niet omdat je denkt dat je gelijk hebt, dat je ook gelijk gaat krijgen. Gelijk krijgen, dat heeft te maken met het hertekenen van de machtsverhoudingen. Dat doe je nooit op basis van één actie, maar wel op basis van slimme campagnes. Wie wil winnen, die zet in op strategie.

“Wat kunnen we vandaag doen, zodat we morgen kunnen doen waar we vandaag nog niet toe in staat zijn?” - Paulo Freire

Ik help anderen graag deze en andere lessen uitdiepen en een vertaalslag te maken naar de concrete strijden en campagnes waar jij jouw dagelijks voor inzet.

Waar helpt Jeroen je mee?

  • Inzicht krijgen in de dynamiek van sociale verandering en hoe je organisatie/bedrijf daar op kan inspelen
  • Uitwerken van creatieve en strategische campagnes die jou helpen jullie missie te realiseren én bij te dragen aan effectieve sociale verandering
  • Het arsenaal aan mogelijke actievormen en tactieken uitbreiden op maat van de organisatie
  • Uitbouwen van strategische allianties om je impact te verhogen
  • Inzicht krijgen in werken met doelgroepen of een achterban op een manier die participatief en emancipatorisch is

Waarom S&L?

Wat me zo aanspreekt aan S&L zijn diversiteit aan profielen en complementariteit binnen het team die het bedrijf maken tot wat het is. Voeg daaraan nog de gedrevenheid van het team in haar geheel toe en je hebt alle ingrediënten in huis om samen met geëngageerde klanten onklopbare recepten te ontwikkelen.

Jeroen is sterk in

  • Werken op het snijpunt van creativiteit en strategie
  • Samen grenzen verleggen binnen een veilige context
  • Vertrekken waar je bent, zonder daar te blijven steken