Categorie

Mens en organisatie

Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 5: Gezonde relatie met de buitenwereld

Mens en organisatie

Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 5: Gezonde relatie met de buitenwereld

|

Ik vertel jullie in deze reeks over 7 manieren om als team een plek en motor te zijn voor transitie. Elke manier is een sleutel en hoe meer je er gebruikt, hoe meer deuren zich openen, hoe verder je geraakt. De eerste vier  gingen over het creëren van een wakkere, verbonden, ontwikkelings- en resultaatsgerichte binnenwereld. De vijfde sleutel is een gezonde relatie met de buitenwereld. Je maakt immers deel uit van een krachtenveld waar je maar beter goed mee leert omgaan. En tegelijk verleidt de verandering van tijdperk ons om het bestaande (neoliberale) model en de mensen die dit model representeren te bekritiseren en te bevechten. Is dat een goed idee? Het antwoord is ja. Verzet is nodig. En neen. Want we hebben ook humor en compassie nodig. 

 

Lees verder
Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 3: Ontwikkelingsgericht zijn

Mens en organisatie

Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 3: Ontwikkelingsgericht zijn

|

In deze reeks praat ik over 7 sleutels om van teams een plek en motor voor transitie te zijn. Vandaag sleutel drie.

Bewustzijn van onze rol in de transitie (sleutel één: wakker zijn) en je als medewerker in je team psychologisch veilig voelen (sleutel twee: verbondenheid) is erg belangrijk, maar hoe ontwikkelingsgericht zijn jullie als team?  Want verbinden tot elkaar is meer dan ooit een engagement om samen te willen ontwikkelen.

Lees verder
Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 1: Wakker zijn

Mens en organisatie

Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 1: Wakker zijn

|

Ook al maak jij deel uit van een team of organisatie dat de wereld wil veranderen, je beseft dat je als team of organisatie ook moet veranderen en evolueren.

Ik ga jullie in deze reeks vertellen over 7 manieren om als team een plek en motor te zijn voor transitie. Elke manier is een sleutel en hoe meer je er gebruikt, hoe meer deuren zich openen, hoe verder je geraakt. De eerste vier gaan over het creëren van een wakkere, verbonden, ontwikkelings- en resultaatsgerichte binnenwereld. De vijfde sleutel is een gezonde relatie met de buitenwereld. Je maakt immers deel uit van een krachtenveld waar je maar beter goed mee leert verbinden. Daarna gaan we dieper in op 2 meer structurele sleutels: diversiteit en democratisering.

Lees verder