• Help, hoe overleef ik m’n baas als fondsenwerver?

    Help, hoe overleef ik m’n baas als fondsenwerver?

Jij wéét dat het op dit moment geen goed idee is. Je hebt op dit moment echt wel andere prioriteiten. Maar hoe maak je dat duidelijk aan iemand die zich laat leiden door de waan van de dag?

Mogelijke opties zijn:

  • Voortaan de koffiemachine vermijden.
  • Als een gek nog harder beginnen werken.

Of:

  • Keep calm, en communiceer met je directeur.

Twee essentiële zaken waarover duidelijkheid en eensgezindheid tussen jullie beiden moet bestaan is:

  • Wat is onze organisatiestrategie?
  • Wat is de fondsenwervingsstrategie?

1. Organisatiestrategie

Het kan zijn dat je als fondsenwerver niet betrokken was bij het (hele) proces om de strategie van de organisatie te bepalen. Toch is het erg belangrijk dat je een helder beeld hebt van de visie en missie van de organisatie, en hoe ze die in de praktijk wil brengen. Cruciaal is dat jij en je leidinggevende hetzelfde begrijpen. Werk zoveel mogelijk ‘ruis’ weg.

2. Fondsenwervingsstrategie

In lijn met de organisatie strategie kan je nu een fondsenwervingsstrategie maken. Afhankelijk van de grootte van je organisatie kan die uitgebreid zijn of passen op één blad. Denk na over waar je wil staan binnen 1 jaar en binnen 5 jaar.

Neem de tijd om ze visueel voor de stellen, op een manier die voor jou werkt. Tekst, pijlen, kleurtjes, tekeningen, alles is goed. Hang ze goed zichtbaar op.

3. Jaarplan

Nu kun je starten met een jaarplanning. Wees realistisch en zet jouw beschikbare tijd tegenover de te behalen doelen. Zitten er collega’s in jouw team? Maak dezelfde oefening met hen. Laat 20% van je tijd open, voor onverwachte en dringende zaken. Vergeet ook de opleidingstijd niet. Doe eens volgende oefening: heel belangrijk of minder belangrijk versus dringend of niet dringend. Ben je bv. voornamelijk bezig met dringende dingen die minder belangrijk zijn? Dan schort er iets aan je je tijdsplanning.

Tot slot, maak een:

4. Niet-strategie

Hierop horen alle ideeën, zaken die waardevol zijn, maar we (nu nog) niet kunnen doen.

De volgend keer dat iemand je hoofd gek maakt met wilde ideeën, kan je vanaf nu onderbouwd antwoorden.

Als in: “Omdat de ideale wereld er voor onze organisatie XX uitziet (Visie), en onze bijdrage daaraan xx is (Missie) en we dat doen door XXX (strategie), focussen we nu op A, B en C (fondsenwervingsstrategie).

Dankjewel voor je waardevol idee! Ik zal het zeker op onze lijst zetten van zaken die we zeker verder willen onderzoeken in de toekomst (niet-strategie).

Strategisch advies ontvangen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker