Hoe lang de Corona-crisis nog zal duren? Dat blijft nog even heel onzeker. Zoals velen organiseren ik en mijn collega’s bij S&L me nu van thuis uit. Ik jongleer tussen onderwijs en entertainment voor de kinderen en online werkmeetings. Door vroeg op te staan en late uren draaien kan ik soms nog aan één stuk doorwerken.

En dan komt de vraag snel boven: hoe kan ik van 2020 toch nog een succes maken? Herken je deze vraag?

Klaar staan voor het einde van de crisis

Dat de gevolgen stevig zijn, daar is iedereen het ondertussen over eens. Ook voor mij. Ook voor Strategies And Leaders. 2020 wordt echter geen verloren jaar als we nu de juiste dingen doen. En dat geldt ook voor jou. Dus moet je klaar staan voor het moment dat de crisis voorbij is. Voor je team, je partners, maar zeker en vooral: de mensen, organisaties en bedrijven waarvoor je werkt.

Money: cash wordt belangrijker dan ooit

Cash wordt belangrijker dan ooit. Ga dus na hoe je cashpositie er voor staat. Stuur die facturen uit die al mogelijk zijn, maar denk ook wat verder:

  • Bestudeer de maatregelen die de regering al nam zoals uitstel  van sociale bijdragen en uitstel van BTW-betaling.
  • Neem je begroting of financieel plan bij de hand. Maak een nieuwe versie op basis van de informatie die je al hebt. Maar maak ook al een worst case scenario. Welke inkomsten en uitgaven zijn sowieso geschrapt? Welke scenario’s zie je?
  • Doorloop de verschillende scenario’s met je financieel directeur en hak knopen door.

Betrek iedereen

Zowel jouw team, klanten, leveranciers en partners hebben nu belangrijke informatie. Bij hen kan je checken welke scenario’s realistisch zijn. Bevraag daarom iedereen die betrokken is bij jouw zaak:

  • Klanten: Wat zijn hun behoeftes nu? En morgen? Verschillen deze van hun behoeftes een maand geleden? Kan je daar als bedrijf een antwoord op bieden?
  • Medewerkers: Na een eerste lockdown-week stellen zij ook de vraag: wat zal er met ons  gebeuren? Is er nog werk voor allen? Maak een veilige setting en gebruik hun creativiteit om tot een aantal realistische scenario’s te komen.
  • Leveranciers en partners: Overleven zij de crisis? Welke partners worden plots heel belangrijk? Welke verminderen in waarde? Ga met hen in overleg om jouw scenario’s te checken.

Innovatie van producten en diensten

Crisistijd is ideaal om te innoveren. Wie er in slaagt nu nieuwe producten en diensten te ontwikkelen zal sterker uit de crisis komen. Zoek de interessante sporen uit de behoeften-analyse en de creatieve voorstellen van jouw team:

  • Kan mijn dienstverlening als bedrijf meer digitaal, vanop afstand, georganiseerd worden? Hoe doen we dat? Welke prijs hanteer ik hiervoor?
  • Zie je net een andere nood bij velen op het terrein en bekijk ik nieuwe producten? Hoeveel tijd heb ik nodig om dit te ontwikkelen en wat betekent dit voor mijn normale business?

Uniek blijven in een continu wijzigende omgeving

Let op: Jouw concullega’s doen (hopelijk voor hen) dezelfde oefening als jij. Hou actief een overzicht bij van hun acties. Wachten ze af? Kiezen ze een drastisch andere richting? Stoppen ze hun activiteiten?

Volg ook de diepgaande duidingsprogramma’s en perspectieven over de corona-crisis van nabij. Zo is mij al duidelijk dat ook grote bijeenkomsten voor september moeilijk zullen liggen. Ik kijk uit naar de duidelijkheid wanneer een gewone fysieke vergadering opnieuw plaats kan vinden. Of gaan ook de bedrijven dicht zoals in Italië?

Efficiënter worden

Eindelijk tijd nu voor het op punt stellen van jouw CRM-systeem! Het is ook het moment om over te schakelen naar een volledig digitaal boekhoudsysteem.  Tijd voor interne opleiding! Lijst samen met je medewerkers op welke acties jullie ondernemen om kwaliteit en efficiëntie te verhogen. Meet week na week de vorderingen van deze efficiëntiewinsten. Het is nodig, want de concurrentie na deze crisis wordt harder dan ooit.

Zoek steun

Een crisis als deze maak je hopelijk maar één keer in jouw leven mee. Het is dus normaal dat je het even niet meer weet. Het is ook normaal dat je nu schrik hebt. Probeer het daarom deze keer écht niet alleen te fixen. Zoek steun bij collega-ondernemers, werkgeverskoepels, vrienden en collega’s. En als je het echt even niet meer weet staan ik en mijn collega’s van Strategies & Leaders voor je klaar.

Ik hoop dat je de komende dagen gezond kan doormaken. Zorg goed voor elkaar én jezelf!

Frederic