Je herkent het wellicht. Een vergadering eindigt met: "We gaan ervoor. Dit gaan we doen. Het is beslist." of  "We moeten aan fundraising doen." of  "We moeten ons team sterker maken." of "We moeten ons klantenaanbod optimaliseren."

En enkele weken later lijkt het alsof je nog geen stap verder bent gekomen. En voor je goed en wel vertrokken bent, komt de ontmoediging

Waarom raken beslissingen niet van de grond?

Waar ligt het aan? Wel, het gaat vaak zo: iemand gaat aan de slag. In het beste geval iemand die er zin in heeft én er tijd voor maakt. Er wordt een eerste goede stap gezet. Er wordt een concreet voorstel gedaan en feedback gevraagd. Er wordt medewerking gevraagd. En dan veranderen de gesprekken: "Zouden we toch niet beter..." of "Ik wil wel, maar heb helaas geen tijd.. ."

Of wordt het idee opnieuw helemaal in vraag gesteld met de vraag "Zal dit wel werken?"

Mensen zijn mensen

Zeker als het gaat over beslissingen, inspanningen en investeringen die pas op lange termijn opbrengen. Dan zien we het wel eens mislopen in een team. Want zo’n lange termijnplan, dat vraagt durf en doorzettingsvermogen. We detecteren twee grote psychologische oorzaken:

  1. Mensen hebben vaak korte termijn resultaten nodig om zich energiek betrokken te voelen. Een externe prikkel dat zegt: "ja we zijn goed bezig". En die feedback is er niet altijd. Resultaten zijn vaak niet zo snel zichtbaar. Dat is logisch. Iets bouwen vraagt een interne prikkel dat zegt: "ik geloof dat wat we doen de juiste keuze is". En die interne validatie is er niet altijd. Mensen zijn nu eenmaal mensen. Gevoelig voor afwijzing of gebrek aan resultaten.
  2. Mensen hebben geen realistisch beeld van de benodigde inspanningen om tot resultaten te komen. Verantwoordelijkheden zijn niet goed doorgepraat, verwachtingen niet afgestemd. En ook al had je een goed plan, het lóópt niet altijd volgens plan. Dat is logisch. Iets bouwen kost tijd, energie, flexibiliteit en goede samenwerking. En net dat lijkt vaak te ontbreken.

Intern draavlak en samenwerking

Veel organisaties zijn dus zoekende naar een evenwicht tussen het nemen van krachtige strategische en tactische beslissingen én zorgen dat het uitgevoerd geraakt. De sleutel: intern draagvlak en samenwerking.

We geven graag 8 stappen mee die bijdragen aan de lange termijninspanningen van alle betrokkenen. Want fundraising, bouwen aan een sterk team en of je klantenaanbod bijsturen, dat vraagt nu eenmaal lange termijnmotivatie van de hele ploeg. Het is samen of niet. Een leuze die wel past bij deze tijdsgeest, vind je niet? ;-)

In de stappen zit een flow:
>> van klein naar groot werken
>> van binnen naar buiten werken
>> en terug van voor af aan

  1. vorm een triade
  2. creëer smal en diep draagvlak 
  3. creëer breed draagvlak 
  4. zet focusteams op
  5. bouw aan succes en motivatie 
  6. zet mijlpalen
  7. durf opnieuw radicaal veranderen
  8. vorm een triade ;-)

We staan even stil bij elke stap: 

1. Vorm een triade

Een veranderwens bestaat eerst enkel op het energetische niveau. Het is een idee, nog niet tastbaar. Het bestaat in het hoofd van minstens één iemand in de organisatie. In jouw hoofd bijvoorbeeld. Ja jij. Heb je een idee, een visie? Geloof je er in? Of wil je het scherper krijgen, verkennen of het waardevol is? Zoek een tweede persoon. En vorm een triade. Een begrip van Rudi Vandamme. Jij, de andere en HET IDEE. Vorm samen visie, ga wandelen, zet samen jullie mind open, droom, brainstorm, ontrafel, duik er in. En bedenk een voorstel. Een straf voorstel. 

2. Creëer smal en diep draagvlak 

Je hebt je visie in stap 1 geboetseerd tot een concreet idee en een voorstel over hoe je hier mee aan de slag wilt gaan. Maak nu gebruik van de kennis en wijsheid van mensen in de organisatie die invloed hebben. Je collega-managers, je medevennoten, je raad van bestuur.  Ga op zoek naar weerstanden en bezwaren, zoek hierin de wijsheid en sta open voor verrassende resultaten. Je idee ziet er misschien helemaal anders uit na dit gesprek. Vorm samen besluiten waar er geen overwegend, beargumenteerd bezwaar meer op is. Dat heet consent. Zo worden gedragen besluiten genomen en voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag uitvoering aan wat besloten is.

3. Creëer breed draagvlak

Brief de rest van de organisatie. Verzamel opnieuw vragen en weerstanden. Zoek hierin opnieuw wijsheid en sta open voor verrassende resultaten. Werk je voorstel op deze manier verder uit, of maak het dieper. Je voorstel wordt er niet alleen beter door, het draagvlak voor je voorstel ook.

4. Organiseer focusteams

Zoek ondertussen mensen in de organisatie die hier mee aan de slag willen, die er zich samen met jou op willen focussen. Zet mensen samen uit verschillende geledingen van de organisatie. Voor het opzetten van fundraising bijvoorbeeld zet je best leden van een directieteam of zelfs bestuurders mee in het focusteam. Ga met deze nieuwe groep opnieuw gericht op zoek naar consent met betrekking tot alles wat tot dan toe op tafel ligt. Want pas zo voelen betrokkenen zich verantwoordelijk en geven graag uitvoering aan samen besloten wordt. Spreek daarna goed rollen en verantwoordelijkheden af. Wie vliegt (tijdelijk) voorop? Wie doet wat? Wat verwachten we van onszelf en elkaar? Praat over prioriteiten en zet tijdlijnen uit. Bespreek ook hoe je wil overleggen en welke structuur jullie daar bij zal helpen.

5. Bouw aan succes en motivatie

Maak met het focusteam een lijst van mensen die ze moeten meekrijgen om van dit verhaal een succes te maken. Maak ook een lijst van adviseurs die ze kunnen inschakelen. Zorg dat deze mensen af en toe mee aan tafel gevraagd worden. Niet enkel om mee te eten, maar ook om mee te dansen (lees: cocreëren;-). Mensen meekrijgen en blinde vlekken spotten zijn 2 KSF's, kritische succes factoren. Dat zijn condities, mogelijkheden, activiteiten die nodig is om succes te behalen. Bedenk samen met het team wat de andere KSF's zijn. En pak deze mee in je plan. 

En bedenk ook met het team hoe jullie gaan weten of je op koers zit. Dit zijn dan weer de kritische prestatie-indicatoren (KPI's). Tip: bepaal niet enkel resultaatsgerichte KPI's, maar ook inspanningsgerelateerde KPI's. Het is prettig als betrokkenen zien dat hun inspanningen ook tastbaar en zichtbaar gemaakt worden. Dat helpt hen gemotiveerd blijven om te werken aan lange termijn doelen. 

6. Zet mijlpalen

Bepaal met behulp van de KPI's de mijlpalen. Als we die horde bereikt hebben, zijn we goed bezig. En als we daar zijn, zijn we halfweg! Communiceer deze mijlpalen en vier ze. Haal je ze niet zoals je ze gedroomd had. Niet erg. Leer er samen uit. dat maakt je wijzer en sterker om verder te gaan. 

7. Durf terug radicaal veranderen

Durf tijdig stil staan. Zijn we de juiste dingen aan het doen? We hebben toen de juiste keuze gemaakt (op basis van een droom en wat we toen wisten). Even terug naar de droom, HET IDEE. Waarom wilden we dit ook alweer? Walt Disney bekritiseerde nooit de droom, maar kon wel erg kritisch zijn over het plan. Zijn we de juiste dingen aan het doen? Zijn we het op de juiste manier aan het doen? Stel de juiste vragen en handel naar de antwoorden.

Van voor af aan

Begin je zelf weer te twijfelen? Of voel je een dalende motivatie bij het team?

Vorm een triade en begin van voor af aan ;-). Want niets is zo motiverend als je best doen doen voor zaken waar je (opnieuw) in gelooft.

Ga nu aan de slag

Wil je starten met fundraising en hiervoor intern draagvlak krijgen? Of wil je werken aan je team en hiervoor een interne samenwerking opzetten? Bel Kim of Aurélie.

Laat je gratis inspireren

Of schrijf je in voor één van onze webinars hieronder. Daar komt intern draagvlak creëren zeker aan bod:
>> 29/10 om 11u: teams als plek en motor van transitie
>> 12/11 om 11u: onafhankelijker van de overheid? Doe het met fundraising

Ontdek hier de hele gratis inspiratiereeks