• Impact

    Impact

Moed en doorzetting

De behoefte om de wereld te verbeteren is bij veel mensen aanwezig.  Maar nemen we daarvoor de juiste acties en hebben die het gewenste effect? Heeft wat we doen ook effect op lange termijn of blijven we steken op de directe outcome op microniveau?

Verandering realiseren vraagt moed en doorzetting.  Er is namelijk heel veel dat probeert in stand te houden wat er is, ook al is dit niet meer relevant op vandaag.

Veel energie

Mensen hebben schrik voor verandering, systemen blijven wat ze zijn omdat ze al altijd zo geweest zijn.  Daarnaast is er vaak een massa die er om persoonlijke redenen baat bij heeft dat het blijft zoals het is.  We blijven handelen volgens regels waar iedereen het over eens is en die vaak niet meer aangepast zijn aan de veranderde samenleving.  Verandering realiseren is vergt veel energie.

Met de juiste strategie en sterke leiders kan je die energie opwekken.

Impact

Impactdenken helpt ons om echte verandering te realiseren.  Dat begint met helder te krijgen wat het sociaal of maatschappelijk probleem is dat je wil tackelen.  Het scherp krijgen van waar je je precies op richt. Welke oorzaken liggen aan dat probleem? Wat zijn de gevolgen?

Blijf op zoek gaan naar de oorzaak.  Waarschijnlijk is er nog een andere oorzaak voor de oorzaak die je eerder gevonden hebt.  Misschien krijg je daardoor ook een nieuw sociaal probleem dat je dichter brengt bij de acties die er nodig zijn om impact mee te realiseren.

Theory of change

Het sociaal probleem is het vertrekpunt voor jouw Theory of change.  De strategie die je opzet om de impact die je wil realiseren te bereiken. Impact gaat over het effect dat je teweegbrengt op de samenleving, het gaat verder dan een groep mensen die participeert aan je activiteiten.  De evaluatie van de participanten is belangrijk maar zegt weinig over de impact die je teweegbrengt. Die ligt op meso- en macroniveau, dat gaat over verandering van levensomstandigheden van mensen en over duurzame wijziging van vastgeroeste systemen. Hierdoor is de impact die je realiseert exponentieel groter.

Impactgericht werken

Het sterke aan impactgericht werken is dat het heel motiverend werkt voor jezelf, je omgeving, je collega’s.  Alle neuzen in dezelfde richting, iedereen werkt aan hetzelfde hogere doel. Elke stap in de goede richting is een goede stap.  

Communiceren naar de buitenwereld over waar je aan werkt wordt op slag veel boeiender!

Een straffe strategie ligt aan de basis om impact te realiseren. 

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker