Ja, vaak is het van hot naar her, maar het is vooral een voorrecht om op zo veel diverse plekken te mogen komen. Van Eco-Bouwbedrijf tot NGO, van Energiecoöperatie tot Kringwinkel, van Sectorkoepel tot Circulaire scale-up.

Van voelspriet naar helikopterzicht

Qua helikopterzicht kan dat tellen. Dus tijd om eens stil te staan bij de voorbije 2 maanden. Want veel ondernemingen zagen 1 september als een soort nieuw beginpunt. Maar hoe bevalt het hen? Hoe gaat het?

Als we met hen aan het ‘wroeten’ zijn in hun strategie, krijgen we uiteraard veel te horen (en te voelen) over wat leeft, wat ze ervaren en waar ze tegenaan lopen.

Onze 7 overheersende vaststellingen voor september en oktober

1. Arbeidsmarktpaniek

“We vinden de juiste mensen niet”. Cruciale vacatures geraken niet ingevuld. En tegelijk is er een vrees om mensen te verliezen. Zowel omdat medewerkers overwerkt zijn, als de vrees dat andere oorden op zoeken (het gras lijkt altijd groener aan de overkant).
De missiegedreven organisaties waar wij voor werken hebben dan wel enerzijds een streepje voor op de arbeidsmarkt, anderzijds betalen ze doorgaans minder dan de ‘systeemspelers’.

2. Chaos en vermoeidheid overheerst

“Druk druk druk!” Alles lijkt prioriteit te hebben en tegelijk te moeten. Er heerst een gevoel van op zo veel vlakken iets te moeten inhalen. Maar wat eerst? Mensen voelen zich moe, leiders hebben het gevoel dat ze harder dan ooit werken. Het is zowel een kunst als een noodzaak om NU bij een aantal dingen op de pauzeknop te duwen. De risico’s om hard te blijven lopen zijn allicht hoger dan de opportuniteitskost om iets bewust los te laten.

3. Terug bouwen aan betrokkenheid en vertrouwen

Veel organisaties ‘reshufflen’ de werkplek, kantoren worden verbouwd, opgezegd of helemaal anders gebruikt. Sommigen vinden het vreselijk en blijven liever van thuis online vergaderen, anderen slagen erin om opnieuw te wennen aan deze nieuwe werkmodus. De algemene teneur is dat fysieke aanwezigheid een enorme katalysator is richting betrokkenheid van en wederzijds vertrouwen tussen mensen. En dat zijn net 2 aspecten die voor iedere organisatie cruciaal zijn.

4. “Dju! Zit onze strategie nog wel goed?”

In vele sectoren en ecosytemen is er best wat veranderd. Klanten gedragen zich anders, nieuwe toetreders hebben de markt veranderd, ‘verkoop’ werkt niet meer op de oude manier. Ondernemers voelen zich onzeker. Ook over hun strategie.

5. Kostenonvoorspelbaarheid

De voorbije maanden stegen grondstofkosten aanzienlijk. O.a. door een wereldwijd verstoorde logistieke keten, een lente met schaarstevrees (met ‘spookorders’ tot gevolg) en nu ook nog een transportcrisis. De hele keten (voer voor een ander artikel 😊) is in de soep gedraaid, en zoiets krijgt zelfs de geglobaliseerde wereld niet meteen opgelost. Tel daar de exploderende energieprijzen en het inflatiespook bij en je krijgt zowaar financiële stress.

6. De besparingslogica is terug

De overheid deed in volle Coronacrisis whatever-it-takes-beloften richting de economie en creëerde een hoop schulden om het land door de crisis te loodsen. Daar komt nu een einde aan. Meer nog: het besparen is begonnen. Op onderwijs, kinderbijslag en zelfs de zorg wordt bespaard. Zeker voor Sociale organisaties en maatschappelijke bewegingen is het bang afwachten. Maar ook ondernemingen moeten niet meer op cadeautjes rekenen.

7. Wat moeten we met events?

Veel fysieke events en opleidingen geraken maar halfvol of worden geannuleerd. Sommige verkopen als zoete broodjes. Maar ook de webinars en online events staan onder druk. Pfew… Moet ik daar nu tijd voor maken? Waar moet ik zijn? Heeft het zin om zelf iets te organiseren? Ondernemers zijn door bos de bomen kwijt… Als ze daar al tijd voor hebben…

Herkenbare najaarsevoluties? Het is alvast een rode draad bij onze klanten. Ook onze eigen werkerscoöperatie heeft met een aantal van deze evoluties te kampen. Logisch ook.

Maar wat moet jij hier nu mee? Met het geruststellende gevoel dat je niet alleen bent die deze evoluties voelt, koop je natuurlijk niet veel. 


Deze stappen helpen je misschien toch op weg:

  • Lijst op welke belangrijke evoluties bij jou spelen. Max 7.
  • Ga na welk risico je organisatie ermee loopt? En of je er al enigszins op anticipeert?
  • Zet de evoluties in volgorde van belangrijkheid (intuïtie).
  • Babbel erover met je mede-trekkers / managementteam.
  • Definieer samen enkele cruciale (maar realistische) actiepunten.
  • Zoek minstens evenveel lopende acties/activiteiten/projecten waar je op de pauzeknop drukt.
  • Rust uit in de Herfstvakantie. ’t Is nodig.

Succes!

Voel je de nood op je actiepunten samen te definiëren? Bel of mail ons gerust. En dan bekijken we of en hoe we kunnen helpen.