• Joepie, een conflict!

    Joepie, een conflict!

“De werkelijkheid is niet statisch maar de uitkomst van een continu doorgaand proces waarbij nieuwe tegenstellingen telkens worden opgeheven, om tot slot tot een hogere of diepere waarheid te komen.” (Hegel, 1770-1831)

Wat als je conflict en verschil zou zien als een meerwaarde en niet als een probleem? Hoe helpt jou dit om je doel of project te realiseren?

Er is altijd diversiteit en conflict

In de 18 jaar dat ik met verschillende organisaties samenwerk zie ik één constante: diversiteit en conflict is er altijd. Het is een onvermijdelijke realiteit. We hebben graag gelijkenissen, want die zijn prettig en verbindend. Toch zijn het net de verschillen die voor ontwikkeling zorgen. Spanningen, tegenstellingen en contradicties bepalen de gang van zaken. Ze zijn vermoeiender maar wel interessanter dan evenwichten.

Conflicten in de ogen kijken

Goede en participatieve besluitvormingsprocessen geven onze verschillen een plaats. Meer zelfs: goed overleg zorgt ervoor dat we verschillen positief gebruiken voor een gezamenlijk project. Storingen zijn hierbij interessanter dan evenwichten omdat ze onszelf uitdagen om naar onszelf als systeem te kijken. Zoals een vis de eerste keer het water ziet als ze er bovenuit springt. En van daaruit nieuwe mogelijkheden ontdekt.

Als organisatiecoach leerde ik een belangrijke voorwaarde om de kracht van conflict te benutten: diepe acceptatie van verschillen. Maar wat kan mensen en organisaties helpen om verschillen steeds opnieuw écht te omarmen?

Het besef dat we elkaar écht nodig hebben.

Weten wat elk bijdraagt tot het geheel is een eerste belangrijke stap. En beseffen dat we elkaar écht nodig hebben. Met inbreng van iemand anders, zijn we meer en kunnen we meer.

Als je de aparte ‘delen’ helemaal accepteert en erkent, voel je pas echt het gezamenlijke doel. Waar staan we nu voor en waar gaan we voor als geheel? Een paar tip om deze processen parallel te laten lopen: Een gespreksonderwerp starten met de vraag 'waarom en waartoe doen we dit ook alweer?'. Beginnen met het einde in gedachten, starten vanuit de bedoeling.

Deze gesprekken geven een kans om persoonlijke motivatie bloot te leggen. Vragen die hierbij helpen zijn: Wat doet jouw bloed stromen?  Wat vind jij hier belangrijk aan?

Conflict helpt evolueren.

Je stelt verschillen en emoties vast en ontvangt die als een ‘bezoeker’. Dat wil zeggen dat ze komen en ook weer gaan. Je zoekt naar verenigbaarheid. Zo krijg je alle afzonderlijke energieën samen en richt je ze op een gemeenschappelijk project.

Verschillen zijn er toch, je kan ze niet vermijden. Net daarom kies je er beter voor om ze aan te kijken en een interessant proces aan te gaan. In een wereld zonder verschillen, zouden we al deze interessante processen missen.

Hegel zei het al: storingen zijn interessanter dan evenwichten ;-).

Krijg je graag begeleiding bij het aangaan van een conflict? Klik dan hier. 

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker