• Klaar voor de start?

  Klaar voor de start?

Als je als leidinggevende start in een organisatie, in een nieuwe afdeling of een nieuw team, benader dan de nieuwe situatie als een soort onderzoeker of antropoloog. Laat je drijven door nieuwsgierigheid en niet-weten. Het is dus goed om exploratietijd te nemen vooraleer je direct in de actie gaat. Ook al heb je heel veel zin om erin te vliegen, een eerste houding van nieuwsgierigheid brengt je meer op lange termijn. 

Hier zijn 15 vragen die je sneller bij de essentie van een organisatie, een afdeling of team brengen.

 • Vertel me iets over het ontstaan of de oorsprong van de organisatie/de afdeling/het team?
 • Wie is verbonden met de roots van deze organisatie/afdeling/team?
 • Op welke diepere behoefte, emotie, beleving, … wilden de oprichters een antwoord geven? En hoe is dat nu?
 • Wie zijn jullie klanten? Waarom komen (interne, externe) klanten bij jullie? Is dat veranderd doorheen de jaren?
 • Wat is de baseline van waaruit jullie jullie klanten bedienen? Welke diepere behoefte van klanten vervullen jullie?
 • Wat is jullie missie?
 • Wat hebben jullie in huis aan unieke kennis, ervaring, competenties, kwaliteiten, … waardoor jullie die bijzondere meerwaarde kunnen creëren voor klanten? Wat kunnen jullie als geen ander?
 • Wat is heel typisch aan jullie organisatie? Wat is verschillend voor mensen die uit een andere organisatie/afdeling/team komen?
 • Welke gewoontes, rituelen, symbolen, karakteristieken, taal, vaste handelingen, … zijn heel specifiek van bij het begin?
 • Hoe zorgen jullie er voor dat jullie op dat vlak blijven ontwikkelen en/of mee bewegen met de wereld waarin jullie actief zijn?
 • Welke visie hebben jullie? Aan welke visie bouwen jullie samen?
 • Op welke manier proberen jullie consistent te zijn? Hoe loopt dat dan bij jullie?
 • Wie zijn jullie partners in crime? Zonder welke partners of partijen zouden jullie niet kunnen doen wat jullie doen? Hoe verhouden jullie zich tot hen?
 • Wat zien jullie gebeuren in de buitenwereld (=de markt, de sector, de rest van de organisatie) waar je je toe aangetrokken voelt? Wat zien jullie gebeuren in buitenwereld waar je liever weg van wilt?

Je hoeft ze niet alle 15 in eens te stellen. Ga gesprekken aan en hou deze vragen in je achterhoofd. Je zal gegarandeerd richtinggevende informatie verzamelen om je verdere aanpak op af te stemmen. Klaar voor de start! ’t Zal wel zijn!

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker