• Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 4: Resultaatsgerichte teams

    Reeks: Teams als plek en motor voor transitie. Deel 4: Resultaatsgerichte teams

7 sleutels voor straffe teams

Ik vertel jullie in deze reeks over 7 manieren om als team een plek en motor te zijn voor transitie. Elke manier is een sleutel en hoe meer je er gebruikt, hoe meer deuren zich openen, hoe verder je geraakt. De eerste vier gaan over het creëren van een wakkere, verbonden, ontwikkelings- en resultaatsgerichte binnenwereld. De vijfde sleutel is een gezonde relatie met de buitenwereld. Je maakt immers deel uit van een krachtenveld waar je maar beter goed mee leert verbinden. Daarna gaan we dieper in op twee meer structurele sleutels: diversiteit en democratisering.

Vandaag neem ik je graag mee naar de vierde sleutel. Wil je graag even rewinden? De vorige sleutel vindt je hier.

De rivier en de bedding

Iemand leerde me er onlangs met een metafoor naar kijken: yang, de energie van een sterk stromende rivier en yin, de ontvankelijke, dragende energie van de bedding.

Verantwoordelijkheidszin

Vandaag wil ik het hebben over Yang, resultaatsgerichtheid. Laat ons een kat een kat noemen. Resultaatsgerichtheid kan niet zonder verantwoordelijkheidszin. En verantwoordelijkheid wordt vaak gemeden uit angst voor falen of afwijzing.

Daarom zijn de vorige sleutels (verbondenheid en ontwikkelingsgerichtheid) zo belangrijk. Die zorgen voor een ontspannen mind. En dus betere resultaten. Vanuit angst worden immers geen straffe resultaten neergezet.

Sommige organisaties hebben gewoonweg ook te weinig aandacht voor resultaten. Ook al wordt iedereen er erg warm van als de resultaten zichtbaar of tastbaar worden!

Lencioni noemt te weinig aandacht voor resultaten één van de vijf problemen in teams. Teams die plek en motor zijn voor transitie zijn teams die

  • Doelen vastleggen
  • Verantwoordelijkheden verdelen 
  • De voortgang zichtbaar houden

Van organisatiedoelen naar persoonlijke doelen

Met S&L zetten we de aanwezige Yin energie goed in 😉. Hoe we dat doen?

  • Iedereen schrijft op wat hij doet. Feiten over taken en input verzamelen
  • We praten over output. Dat doen we door op vaste momenten aan elkaar te vertellen waar we impact realiseren bij klanten. Er komt nog geen impactmeting aan te pas, we are working on it, maar vertellen wat we zien evolueren bij klanten en hoe we hier hebben toe bijgedragen.
  • Onze resultaten op sales, financiën, marketingcommunicatie worden strak gemonitord en op vaste momenten besproken. 
  • In in de lente deden we een prioriteitenoefening voor interne taken en vertaalden we onze strategische ontwikkellijnen naar persoonlijke zomerprioriteiten. Zo had iedereen afgelopen zomer een bepaalde focus
  • We lieten ons deze zomer door een coach begeleiden om onze rollen en verantwoordelijkheidsgebieden, die erg organisch waren gegroeid scherper te krijgen en te mandateren. Er kwam zelf een heuse rolwissel uit!

Joepie overleg. Echt!

Een goede vergaderstructuur-en cultuur is een fundament voor resultaatsgerichtheid. Vergader niet teveel maar zorg dat er besluiten zijn die de eerste stap naar actie activeren. Zorg voor vergaderingen waarin doelen en voortgang zichtbaar zijn.Wat hadden we de vorige keer beslist en afgesproken? Is dat gebeurd?

Een goeie agenda bestaat uit onderwerpen waarvan de bedoeling helder is. Waar zijn we mee bezig en waarom? Waar staan we vandaag? En wat hebben we nu te doen? Beslissen? Verder advies inwinnen (bij elkaar of anderen)? Hoeveel tijd kunnen we hier nu aan besteden? Stel prioriteiten. Wat belangrijk en dringendst is, komt eerst.

Verdeel tijdens vergaderingen de inhouds-en procesrollen over het team zodat niet alles op één iemand zijn schouders (de Voorzitter) valt. Laat een ander het proces begeleiden (de Procesbegeleider).

Integreer tijdens vergaderingen ook verschillende denkstijlen (die zijn er toch). Dat genereert visie en creativiteit. Ik denk er zelf aan om eens de gekleurde ‘denkhoeden van de Bono’ vanonder het stof te halen. Elk mens heeft een natuurlijke 'denkhoed', een voorkeur voor bepaalde denkstijlen/kleuren. Door deze tijdens vergaderingen bewust te verdelen en hierin ook te wisselen (anders kies ik altijd voor blauw/proces en rood/gevoel 😉) zorg je voor een evenwichtiger proces. En leer je ook nog eens op een andere manier kijken naar de inhoud en naar elkaar. En dan komt Yin om de hoek piepen. Want absolute Yin of abolute Yang energie bestaat niet. Gelukkig maar 😉.

 

P.S: Zit je met vragen over de ontwikkeling van je team? Ik help je graag. Hier vind je informatie over hoe we met leiders en teams werken.

En oh goed nieuws: de werkbaarheidscheques van de Vlaamse overheid worden tijdelijk uitgebreid naar aanleiding van de coronacrisis. Hierdoor kan je niet enkel de knelpunten rond werkbaar werk en psychosociaal welzijn in je organisatie in kaart brengen maar ook verbeteracties mogelijk maken. Vragen hierover?  Mail me gerust!

 

Strategies advies ontvangen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker