• Subsidies: KMO en Werkbaarheidscheques

    Subsidies: KMO en Werkbaarheidscheques

Werkbaarheidscheques

Is de subsidie iets voor jouw organisatie?

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de social-profitsector tot €10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om de weerbaarheid van je team duurzaam te verbeteren.

Hoeveel subsidie krijg jij?  

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming.  Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheque uitgeput is.

  • Steunpercentage: 60%. Dat wil zeggen dat je 60% van je factuur terug krijgt.
  • Steunplafond: € 10.000 per onderneming

Hier vind je alle info om je werkbaarheidscheques aan te vragen

Meer steun door corona

Naar aanleiding van de coronacrisis breidt de overheid de werkbaarheidscheque tijdelijk uit om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van € 10.000 hebt opgebruikt, en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Hierbij bedraagt het steunpercentage 30 % voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.  

KMO Portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is € 7.500 steun.

Strategies and Leaders is KMO dienstverlener. Je vindt ons terug in de lijst van KMO dienstverleners

Subsidies aanvragen en ontvangen doe je hier

Meer steun door Corona 

KMO’s die in aanmerking komen voor steun bij de KMO portefeuille en hun plafond van 7500 bereikten, kunnen een aanvraag tot verhoging doen. Dat plafond wordt tijdelijk verhoogd met maximum 5000 euro in het specifieke jaar dat het plafond bereikt werd.

Ze voldoen aan een van deze twee opties:

  • De verhoging KMOP wordt aangevraagd voor acties (opleiding en advies ) inzake werkbaar werk. Dit voor een maximum van 5.000 EUR per organisatie in het jaar dat de verhoging bij de KMOPortefeuille bereikt werd.

EN/OF

  • De verhoging KMOP wordt aangevraagd voor andere acties buiten werkbaar werk, indien er reeds acties werkbaar werk onder de noemer HR ondernomen werden binnen de KMO-Portefeuille. Dit voor een maximum van het equivalent van de acties werkbaar werk die gesteund werden binnen de KMO-Portefeuille.

De onderneming dient een aanvraag in via een online applicatie

Een stappenplan en instructie-video vind je hier

De oproep wordt opengesteld op 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Meer informatie vind je hier

Voel je de gevolgen van Corona in je team? Wil je graag je team versterken? Wil je graag inzetten op groei van je onderneming?

Strategies and Leaders helpt je daarmee verder en zoekt samen met jou uit voor welke subsidie je in aanmerking komt. Neem vrijblijvend contact op met marianne@strategiesandleaders.com of 0493 25 33 80

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker