Tijdens mijn werk met bedrijven en organisaties, stelde ik een paar belangrijke dingen vast. Elke organisatie is bezig met veranderingen, doelstellingen en efficiënt management en toch blijft dat harde werk meer zichtbaar in de theorie dan in de praktijk. Hoe komt dat? Wat zijn oorzaken waardoor je niet groeit of niet bereikt wat je wil bereiken? 

Je plan geraakt niet tot uitvoering  

Het management van een organisatie of bedrijf is niet altijd met dezelfde dingen bezig als de teams daaronder. Er zijn verschillende redenen waardoor hun top of mind van elkaar verschilt. Dat terwijl het team wel bezig is met de uitvoering en de praktijk. Als je hier als management geen rekening mee houdt en hier niet op in zet, dan zie je minder resultaat van je strategie omdat die niet tot in de uitvoering geraakt.

Het kan gebeuren dat de verschillende delen van de organisatie op hun eigen manier beginnen werken. Daarbij vervaagt de link met de algemene strategie soms.

Er is altijd onderlinge impact tussen verschillende teams waardoor het belangrijk is om onderling gealiëneerd te blijven en altijd terug te koppelen naar de overkoepelende strategie van de organisatie. 

Meet je wel het juiste?  

Waar wil je juist naartoe en wat moet je daarvoor juist doen? En hoe meet je dan of je goed bezig bent?  En zijn je doelen wel realistisch? Dat zijn belangrijk vragen om te beantwoorden als je doelen stelt en daarover rapporteert. 

Het gebeurt vaak dat bedrijven of organisaties ofwel geen heldere doelen stellen, ofwel geen juiste indicatoren bepalen. De rapportering klopt dan niet en iedereen blijft verder doen wat hij al deed. Ook in dat geval sijpelt de strategie niet door naar de praktijk. 

Blinde vlekken blootleggen

Wat doe je dan? Als je merkt dat je hard werkt en de resultaten blijven uit? 

Wij werken met een 360° analyse van de organisatie. We onderzoeken hoe het gaat in je organisatie op volgende gebieden: 

  • ​Financieel 
  • Efficiëntie en effectiviteit 
  • Wat meet je 
  • Wat is de coherentie 
  • Ligt alles in lijn met je strategie

Het resultaat is dat je inzicht krijgt in onder of overbelichte delen van je interne werking. Je krijgt een duidelijk beeld van waar te veel focus ligt en waar te weinig. Op basis van die gaps, bepalen we acties en doelstellingen om jouw werking tot zijn volle potentieel te laten komen. Zowel op vlak van kwaliteit, financiën als efficiëntie en teamwerking.