• Welk soort leider wil jij zijn?

  Welk soort leider wil jij zijn?

Het anders durven doen

Het anders durven doen, de status quo uitdagen én tegelijk je eigen beperkingen tonen. Dat je het soms ook niet weet. Soms ook ontmoedigd, in vertwijfeling bent. Je soms gewoon eenzaam voelt, of onbegrepen. Of jezelf ook wel eens verliest in kwaadheid of ontgoocheling.  

Dat vraagt van jou als leider in de eerste plaats dat je bereid bent te onderzoeken vanuit welke stramienen je dan reageert en handelt. Reageer je instinctief en ga je vanuit een overlevingsmodus vechten, vluchten of verlamd reageren? Reageer je onbewust vanuit het vasthouden aan positie en macht? Vind je emoties maar iets lastigs en hou je daarom vast aan hiërarchie en afstandelijkheid? Reageer je vanuit frustratie, compensatie? Vanuit je verlangen naar persoonlijk succes? Vanuit angst voor persoonlijke mislukking of afwijzing?  

Dat vraagt van jou als leider dat je je kernpatronen ontdekt. Bereid bent je patronen te erkennen van waaruit je opereert.

Persoonlijke transitie 

Onze crisisgevoelige economie, de ontwrichtende ongelijkheid, geopolitieke chaos, klimaatopwarming,… dwingen ons om het individuele denken en handelen los te laten en meer vanuit collectiviteit te handelen. Het besef dringt stilaan door dat we als autonome individuen niet los van een collectiviteit kunnen bestaan. Dat de mensheid in zijn totaliteit niet los van de planeet aarde kan bestaan. Dat we niet meer uit eigenbelang kunnen blijven handelen, maar in volle verantwoordelijkheid voor mens en natuur. Otto Sharmer (Theory U) noemt dit ‘from ego system awareness to eco system awareness’.  

Maatschappelijke transities hebben dus ook persoonlijke transitie nodig. Dat zegt ook Jan Rotman. Hij spreekt in zijn laatste boek ‘Omarm de chaos’ over de maatschappelijke transitiedomeinen energie, grondstoffen, economie (circulaire transitie), landbouw, de financiële sector, onderwijs, zorg,… In sommige domeinen gaat het razendsnel, zoals de energietransitie. Andere domeinen zitten vast in oude systemen, lobby’s en macht, logge besluitvorming, gebrek aan moed of ze willen zichzelf simpelweg in stand houden.  

Rudy Vandamme, zelfstandig onderzoeker en oprichter van de beweging Deep Evolvement, gaat een stap verder en pleit voor persoonlijke transitie als volwaardig transitiedomein. Hoe mensen met zichzelf en hun levensstijl bezig zijn, is volgens Vandamme een domein waar ook een paradigmawisseling plaats moet vinden.

“Nog te veel leidt een samenleving op tot succesvolle individuen die zichzelf sturen vanuit hun hoofd. Ze exploiteren hun lichaam en geest met hetzelfde patroon als hoe we de natuur gebruiken; als een ding.” – Rudy Vandamme

Leiderschap is een proces

Met Strategies and Leaders willen we het tipping point van positieve impact helpen bereiken. We geloven dat leiderschap hiertoe een noodzakelijke hefboom is. Leiderschap is een proces van de juiste aandacht geven aan de juiste dingen, zodat fundamentele verandering (transformatie) kan plaatsvinden. Deze transformatie draagt stap voor stap bij aan transformatie van grotere gehelen, systeemverandering dus.  

We definieren vier grote aandachtsgebieden binnen het proces van leiderschap:

 1. Motivating purpose (waarom we doen we wat we doen)
   
 2. Voortgang richting doelen (resultaten ‘in de wereld zetten’)
   
 3. Menselijk potentieel benutten (vanuit talenten werken, floreren)
   
 4. Verbinding (het relationeel weefsel van de groep)
   

Een leider is volgens deze logica iemand die de juiste aandacht heeft voor deze vier gebieden. En deze aandacht brengt vanuit een bepaalde state of ‘heartmind’, ook wel presence genoemd. Door een diepe verbinding te voelen met je persoonlijke purpose, maar ook jouw persoonlijke ‘hopes and fears’ de innerlijke plek van waaruit je opereert. En van daaruit ook de vaardigheid te ontwikkelen om mensen de ruimte te geven om ditzelfde bewustzijn te laten groeien, maar ook de ruimte om fouten te maken en zichzelf te zijn.

Het grote idee is dat we om echte verandering in de wereld te creëren, de ‘innerlijke   plek’ van waaruit we handelen - daar  waar we contact maken met ons hoogste potentieel -   moeten verschuiven. We moeten dat doen als individu, maar ook in onze collectieve acties als groepen, organisaties en grotere ecosystemen.”  - Otto Sharmer

We hebben leiders nodig die bereid zijn bent om de reis van innerlijke ontwikkeling altijd weer aan te gaan vanuit de openheid om met frisse ogen te kijken en de moed om voet op onbekend terrein te zetten. En zo stap voor stap het vermogen te ontwikkelen om samen met verschillende stakeholders te navigeren en de groep die je leidt, helpt gidsen naar een hoopvolle toekomst.

Een uitnodiging 

Binnen het team van Strategies and Leaders stelden we deze uitnodiging op om onszelf en elkaar te herinneren aan het belang van persoonlijke leiderschapsontwikkeling. We trachten elkaar als team hierin te ondersteunen en uit te dagen. We delen ze graag ook met jou.

 1. Vraag je af wat echt belangrijk is voor jou is. 
   
 2. Verduidelijk en handel naar wat je weet dat waar is voor jou.
   
 3. Eer een gevoel van eigenwaarde dat niet op prestaties is gebaseerd.
   
 4. Voel en erken je onderlinge verbondenheid met anderen en de wereld.
   
 5. Denk na over de grenzen van jouw persoonlijke overtuigingen en ideologieën.
   

De weg van innerlijke ontwikkeling kan erg lastig zijn. Er is niet één weg en de ideale weg bestaat al helemaal niet. Er bestaan vele wegen en de jouwe zal zich ontvouwen tijdens de tocht. Je moet ze alleen durven bewandelen. Gaan we samen? 

 

Strategisch advies ontvangen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker