• Zet de stap naar crowdfunding met het platform dat bij jou past

    Zet de stap naar crowdfunding met het platform dat bij jou past

Overweeg crowdfunding zeker in je financieringsmix. Zeker als de missie van je onderneming bijdraagt aan een betere wereld. En kies vooral het juiste platform.  Dit artikel brengt een overzicht van de profilering van Belgische crowdfundingplatformen > Download hier het overzichtEn we zetten je op weg om je strategisch groeiplan te financieren.

Crowdfunding groeit

Het gaat hard in de wereld van crowdfunding. Ondernemers én consumenten ontdekken de kracht van deze financieringsvorm. Crowdfunding biedt nieuwe kansen aan groeiende bedrijven.

Voor startende en opschalende bedrijven is het een welgekomen aanvullende optie in de financieringsmix. Het begint doorgaans met eigen kapitaal of via FFF,  de zogenaamde ‘Friends, Family & Fools’. Daarnaast doen zij vaak beroep op bankleningen, business angels, investeringsfondsen, durfkapitaal (VC), subsidies, etc.

Intussen veroverden Crowdfunding en crowdlending volwaardige plaats in het financieringslandschap. De voorbije jaren verdubbelde deze financieringsvorm in België jaarlijks in omvang. In 2019 overschreden alle crowdfundingcampagnes samen de kaap van 100 miljoen euro

Voor wie is het?

Voor iedereen. En in het bijzonder voor ondernemers die bezig zijn met innovatieve business modellen of met het creëren van maatschappelijke meerwaarde biedt Crowdfunding echt nieuwe kansen. Zij zoeken bewust naar investeerders die andere logica’s aanhouden dan bvb financiële instellingen. Die investeerders kijken anders naar je strategisch plan, risicoprofiel, meerwaarde en hebben vaak andere rendementsverwachtingen.

Kies het crowdfundingplatform die best bij jou past.

Bij de keuze van een crowdfunding platform is het essentieel om vanuit de verwachtingen en wensen van de donateurs of investeerders te denken. Waarom willen zij (in jou) investeren? Wat drijft hen om hun geld aan anderen ter beschikking te stellen?

En ook de crowdfundingplatformen profileren zich. Met hun formules, met hun missie en met het type ondernemingen die je er kan financieren. Daardoor trekken ze uiteraard elk een ander profiel van investeerders aan. De belangrijkste sleutel tot succesvolle financiering is de keuze die jij als ondernemer maakt voor het platform waar je geld gaat zoeken. De positionering van het platform moet genoeg overeen komen met jouw positionering.

Hoe de platformen zich positioneren

Wij maakten een overzicht van de positionering van de Crowdfundingplatformen actief in België, de formules en grootteorde van financiering. Geen exacte wetenschap, wel gebaseerd op hun communicatie, lopende campagnes, FAQ’s en de investeerders die er interesse in tonen.

En we trokken een best passende doorsnede waar jij als missiegedreven ondernemer terecht kan. In functie van focus, type, bedrag en return. Dit overzicht is wat kort door de bocht, maar het helpt om een eerste selectie te maken in de wijde wereld van Crowdfunding.

Er is een groot verschil tussen de platformen waar de investeerder er toch op hoopt om tenminste hetzelfde (en liefst meer) bedrag later terug te krijgen [RECHTSBOVEN – grafiek risico <> €] en  de platformen waar je in ruil voor een – doorgaans beperkte – investering iets of niets in de plaats krijgt… in geld of in natura [LINKSONDER]. Want het gevoel werkelijk bij te dragen aan positieve impact is bij het type ‘Donatie’ of ‘Beloning’ voor veel investeerdershet belangrijkste.

>> Wil je meer weten over dit overzicht, bel of mail Peter.

Wat heb je nu nog nodig?

De keuze voor één of meerdere Crowdfundingplatformen is natuurlijk niet genoeg. Zonder een degelijke financieel plan, een straffe strategie  en een overtuigend investeringsdossier sta je nergens. Dit moet van hoge kwaliteit zijn om jouw ‘crowd’ aan investeerders te kunnen overtuigen om in je onderneming te investeren. Anders wordt het allicht een kale reis.

Beschouw crowdfunding ook als een hefboom en zeker niet als de enige financieringsbron in je totale financieringsbehoefte. Als ondernemer moet je de juiste mix maken van financieringsbronnen die echt matchen met de ambitie, de groeisnelheid en het risicoprofiel van jouw onderneming. En met crowdfunding ingezamelde middelen zijn vaak een uitstekende hefboom om financiering bij de bank er sneller (en goedkoper) af te ronden.

Bezint eer ge begint

  • Bepaal je financieringsbehoefte zo exact mogelijk op basis van een onderbouwd cashflowplan. Want financiering zoeken vraagt tijd en slapend geld kost alleen maar geld.
  • Ken het landschap van financieringskanalen, taks-shelters, waarborgregelingen, factoring, etc  om tot een gezonde mix en lange termijn oplossingen te komen.
  • Maak je investeringsdossier helemaal maat van de gekozen financieringsmix. Weet waar de investeerder op het gekozen platform warm van wordt en schrik van heeft. Benoem het.

Hulp nodig? S&L ondersteunt jou om een straffe stategie gefinancierd te krijgen.

Impact investeren zit in de lift

Waar vroeger ‘sociale ondernemers’  worstelden met financiering, is die markt eindelijk in beweging. Zo werd in oktober Solifin gelanceerd. Solfin is een Belgische platform dat een overzicht geeft van de sociale financiers in België. Een krachtenbundeling van enkele crowdfundingplatformen, investeringsfondsen, banken en kredietinstellingen.

Ook de oprichting van NewB  kan zuurstof geven aan sociale ondernemers. Maar ook nieuwe initiatieven zoals Kaira helpen om wereldverbeterende ideeën een boost te geven.

En voor de investeerders?

Voor investeerders blijkt het eveneens een moeilijke opgave om investeringsopportuniteiten te vinden in ondernemingen die bij hen passen en waarin ze geloven. Zeker voor wie (deels) investeert met zijn of haar hart. @investeerders, doe ook je voordeel met dit overzicht! En wees niet blind voor de grote verschillen in risico’s tussen de verschillende financieringsopportuniteiten.
Noot: In het overzicht staat niets over de kosten van de platforms. Die zijn zeer divers en soms toch enigszins ontransparant…

Of investeer in coöperaties die rechtstreeks het grote publiek aanspreken in hun zoektocht naar geld. FairFin heeft trouwens een handig overzicht (FairFinLabel) met een 100-tal financiële producten van CV’s / VZW’s waar een onafhankelijk comité bepaalde selectiecriteria op toepast.

> Download hier het overzicht

Meer info? Lita.co , Socrowd, winwinner, Ecco Nova, Spreds, Look&Fin, Bolero Crowdfunding

Strategisch advies ontvangen? Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Dit is ook interessant voor jou

Aanbod in de kijker