aanbod

Circulair Business Model Ontwikkelen

Circulair Business Model Ontwikkelen

Vijf strategieën om naar een krachtig circulair aanbod te gaan. Bij Strategies and Leaders hebben we een boontje voor circulaire business modellen! Deze verschillen op enkele vlakken substantieel van een traditioneel model. 
Op heel korte tijd zoomen we in en zetten we samen je (Circulair) Business Model op scherp.

Een circulair product of een circulaire dienst vergt een bredere kijk op het business model van een bedrijf of organisatie. Er is sprake van meervoudige waardecreatie, terwijl een (traditioneler) lineair aanbod vaak ‘common knowledge’ is. Een circulair aanbod is dus gewoon altijd wat complex, of we dat nu willen of niet….

Pak het momentum

Bij Strategies and Leaders hebben we een boontje voor circulaire business modellen! Deze verschillen op enkele vlakken substantieel van een traditioneel model:

 • Bepalen van product-dienstcombinaties: as-a-service, delen, poolen, leasen, pay-per-use, onderhoudscontract, etc.
 • Inspelen op de zeer diverse behoeftes van de gebruikers/klanten: prijs, gebruiksgemak, transparantie, zekerheid, gebruik i.p.v. eigendom, etc.
 • In kaart brengen van het samenwerkingsmodel met nieuwe (circulaire) partners en leveranciers om zo een sterke waardeketen te realiseren. Soms zelfs met een totaal andere insteek dan voorheen: contractuele verplichtingen, betalingstermijnen, kapitaalsbehoeftes, wijzigende krachtverhoudingen, etc.

 

Gelukkig neemt de vraag naar en de bereidheid om (zelfs meer) te betalen voor circulaire producten en diensten toe. Bovendien spreken we bij Circulair meer en meer van lange termijn relaties met de klanten, leveranciers en financierders.

Sluiten van materiaalkringlopen is een schitterend uitgangspunt.  Het creëren van een werkend en rendabel business model blijkt voor organisaties minstens een even grote uitdaging.

Vijf strategieën om naar EEN krachtig circulair aanbod te gaan

 1. Meervoudige waardecreatie als nieuwe normaal:  Maak een weloverwogen en duidelijke balans tussen milieu-impact, sociale rechtvaardigheid en de financiële rendabiliteit. Zo werk je aan een model dat ook op lange termijn duurzaam blijft.
 2. Maak unieke product-dienstcombinaties (aan de juiste prijs): Ga op zoek naar een onderscheidende en klantgerichte aanpak voor het gebruik / de functionaliteit van je circulair product. Hanteer een logisch prijsmodel die voortbouwt op de circulaire logica: >> ‘value based’ of ‘Total Cost of Ownership’ (TCO).
 3. Financiering: De financieringspistes zijn eindeloos. Zorg dat de financieringsvorm, -voorwaarden en -duurtijd echt matcht met je business model. Analyseer de impact op administratie, contracten, risico’s, cash-flow, CAPEX / OPEX;
 4. Opschalen van de circulaire waardeketen: Circulariteit kan ver doorgetrokken worden en vele vormen aannemen: circulair aankopen, hergebruik, upgradebaar, recycleerbaar of afbreekbaar. Durf al van start te gaan met een light-versie en tracht continu te innoveren. Werk aan een product en een waardeketen die opschaalbaar is. Een must!
 5. Marktstrategie: Je zet in op Circulair. Maar net zoals in de traditionele economie verkoopt een product – hoe circulair en hoe goed ook – niet vanzelf. Bepaal nu al je go-to-market strategie omdat er een potentiële impact is op je productontwikkeling. Al mag er van jouw marketing en sales strategie er gerust ook een hoek af zijn.

> Deze aanpak werkt zowel voor prille als mature circulaire producten en diensten

 • 1 dag workshop met jouw team en S&L expert
 • Round-up rapport met verslag en aanbevelingen
 • Vooraf uitwisselen van informatie i.f.v. het scherpstellen van je model en doelstelling; & analyse

 

Werkwijze

 • Triggeren, kritische vragen stellen, en waar nodig confronteren is hierbij onze job.
 • Er zijn geen taboes. Alles wordt in de balans gelegd.
 • Op maat. Voortbouwend op wat er al op de plank ligt.
 • Resultaatsgericht. Onderscheid hoofdzaak bijzaak.

 

Circulair Business Model Ontwikkelen

Wat krijg je?

 • Inzicht in een sluitend en rendabel business model.
 • Invulling van de 5 strategieën voor een sterk circulair aanbod.
 • Round-up rapport met verslag en aanbevelingen van Strategies and Leaders voor een succesvolle circulaire organisatie.
 • 1 dag workshop met jouw team en S&L expert
 • Je hebt een duidelijk kader om strategisch te blijven denken terwijl er tegelijk ook volop actie is. Je bouwt strategische skills op in de eigen organisatie.

Bestel