aanbod

Op zoek naar financiële middelen door Corona – voor vzw’s en coöperaties

Op zoek naar financiële middelen door Corona

voor vzw’s en coöperatieven

Onze wereld is veranderd. Corona brengt niet alleen veel menselijk leed, ook vele maatschappelijk belangrijke organisaties zijn sterk geraakt. De dagdagelijkse werking van organisaties is door elkaar geschud of gewoon helemaal opgeschort. Vaak met zware financiële gevolgen voor Social-profit, coöperaties en vzw’s in zeer diverse sectoren. De impact weegt financieel of bedreigt zelfs het voortbestaan van de organisatie.

Dit brengt veel organisaties in een overlevingsmodus. Er wordt met spoed gezocht naar direct implementeerbare oplossingen voor de omzetdaling en liquiditeitsproblemen. Soms is het doordacht, soms lijkt het paniekvoetbal.

In 3 stappen naar de juiste financiële uitweg

Strategies and Leaders kan je helpen om deze financieel lastige knopen te ontwarren. In 3 stappen zetten we je op weg naar een financiële oplossing

STAP 1: Quick-scan van de financiële situatie

 • We brengen de financiële kerncijfers en afhankelijkheden in kaart.
 • De Solvabiliteitsdrempel toont hoe lang je nog over voldoende middelen beschikt om betalingsverplichtingen na te komen
 • Opmaak van een risico-inschatting op basis van financiële ratio’s
 • We bouwen een kasplan (6 tot 12 maand). Een worst-case en een best-case o.b.v. enkele Coronagerelateerde-assumpties. Hoe moeilijk ook, we moeten durven inschatten.

STAP 2: Opties verkennen. Wat kan anders?

 • Samen zoeken we naar snelle strategische bijsturingen in jullie aanbod die directe impact kunnen hebben op de cash-flow (vb. voorschotten, waardebonnen, betalingstermijnen). Inspiratie over Recessiestrategie vind je HIER.
 • We gaan na of alle (tijdelijke) steunmaatregelen zijn uitgepuurd. Inclusief maatregelen voor uitstel van betaling
 • Analyse voor flexibilisering van je kostenstructuur, pistes voor desinvesteringen of zelfs herstructureringsopties
 • Een update van het kasplan uit STAP 1
 • We bepalen de exacte financieringsbehoefte, de timing en de financieringstermijn.

STAP 3: Klaarmaken voor de juiste financiering

We onderzoeken welke financieringsopties aangewezen zijn. Belangrijke aspecten hierbij zijn: grootte van het bedrag, huidige schuldpositie, de sterkte van het eigen netwerk/achterban, de urgentie, de lange termijn winstgevendheid, het risico’s van (negatieve) verschuivingen in de Coronamaatregelen, bestaande activa.

We helpen jou om met de juiste info en aanpak de volgende stap te zetten. De best passende financiering op het juiste moment, voor het juiste bedrag. En we geven eerlijk advies over de haalbaarheid.

Als VZW of Coöperatieve heb je geen oneindige set van financieringsmogelijkheden. Meestal vinden we die bij:

 • Fundraising: goed voor structurele jaarlijkse middelen, maar het vergt wel wat investering in tijd en geld. Goed als je nu nog enige reserve hebt. HIER vind je meer info.
 • Crowdfunding: geschikt voor de financiering van een omlijnd project. Maar in Coronatijd ook mogelijk als noodfinanciering om een periode te overbruggen met de hulp van je achterban. Deze blogpost geeft wat meer duiding
 • WinWin lening: Lage rentelening via je netwerk mét een borgstelling van de overheid.
 • Projectoproepen: van stichtingen, fondsen en bedrijven
 • Banklening? Voor een investering om je aanbod aan te passen. Enkel als je duidelijk geen grote continuïteitsrisico’s loopt en je een sterk track-record hebt.
 • Overbruggingskrediet <12 maand: geen onmogelijkheid gezien de waarborgregeling van de Vlaamse regering via PMV/z

Bij Strategies and Leaders hebben we een uitgebreid netwerk van financieringsopties dat we graag met jou delen.

Op zoek naar financiële middelen door Corona – voor vzw’s en coöperaties

Wat krijg je?

 • Duidelijk inzicht in je financiële situatie
 • Een kasplan en de exacte financieringsbehoefte
 • Opties om bij te sturen in inkomsten of kosten
 • Eerlijke adviezen over hoe het nu toch verder kan
 • Het juiste financieringskanaal, eventueel via ons netwerk
 • Onderbouwing en advies voor het verdere vervolg

Bestel