aanbod

Een beweging bouwen

Hoe bouw je een beweging in deze nieuwe tijd?

Als organisatie ben je een beweging die sociale of ecologische verandering wil realiseren. Maar hoe doe je dat in deze nieuwe tijd? Je ziet dat jouw ledenaantal daalt en vrijwilligers zijn schaars te vinden. Zijn mensen nog wel gemotiveerd om zich in te zetten voor elkaar? Hoe kan je jouw beweging blijven financieren en niet afhankelijk worden van de overheden of bedrijven die je wil beïnvloeden? Wij helpen jou een 3.0-beweging te worden volgen de principes van "Big Organising".

3.0 beweging

Het is nog altijd mogelijk sterke en grote bewegingen uit te bouwen. Impactvolle bewegingen organiseren zich vandaag wél anders dan vroeger. Misschien ben je als vakorganisatie nog een 1.0 beweging en draag je daar nog sporen van. Of je bent een nieuwe 2.0 beweging die voorbije veertig jaar is ontstaan.

Wij helpen jou een 3.0 beweging te worden en zo je impact te vergroten. 3.0 bewegingen kaarten opnieuw grote maatschappelijke uitdagingen aan. Van hun leden en vrijwilligers verwachten ze grootse daden én veel betrokkenheid. 3.0 bewegingen hebben enkel medewerkers die geloven in het principe dat een beweging niet kan bestaan uit betaalde medewerkers. Activiteiten van betaalde medewerkers zijn er op gericht onbetaalde medewerkers te vinden, te engageren en te organiseren. Ze doen aan Community Building.

Mensen worden door de 3.0 beweging niet enkel geïnspireerd maar ook georganiseerd. Het werkt wordt verdeeld. Het plan blijft centraal.

Slimme technologie

3.0 bewegingen maken gebruik van nieuwe technologie om zich te organiseren. In het hart van de beweging organiseren CRM’s, projectmanagementtools en teamtools het werk. Lessen die in de profitsector al lang zijn getrokken. Er wordt gewerkt met marketinginstrumenten waardoor zeer zichtbaar wordt wie mogelijks bereid is iets te doen én wie financieel kan bijdragen. Centraal in de overtuigingsstrategie staat een gevestigde waarde die wordt herontdekt: De Telefoon. Daarnaast werken ze met Community Marketing.

Fundraising

3.0 bewegingen trachten zo onafhankelijk mogelijk te zijn van financiering van grote giften of overheidssubsidies. Centraal in de financiële strategie staat fundraising van kleine giften op grote schaal.

Anders gaan werken

3.0 bewegingen werken volgens de principes van goed management. De betaalde medewerkers zijn een afspiegeling van de nieuwe sociale samenstelling van de samenleving. Ze zijn superdivers. Ze werken niet enkel Bottom Up, maar ook Peer 2 Peer.

Nieuwe bewegingen koppelen hun issue aan andere maatschappelijke uitdagingen en maken zo verbinding met vele potentiële partners.

Een beweging bouwen

Wat krijg je?

  •  Inzicht in hoe een 3.0 beweging werkt
  •  Jouw werking in kaart gebracht
  •  Een overzicht van wat jou belemmert de stap naar 3.0 te zetten
  •  Een change plan
  •  Tientallen jaren ervaring in het bouwen van sociale bewegingen

 

Start met je 3.0 beweging