aanbod

Fusie of overname

Fusie of overname

Je droomt van een fusie maar hebt schrik van een overname. Schaalvergroting om samen maximale impact te bereiken. Stoppen met concurreren en écht samenwerken. Twee of meer ondernemingen willen het gesprek voeren om één te worden. Fusioneren om grote ambities te realiseren. Of omdat het moet.

Verkennende gesprekken

S&L helpt jou in de eerste verkennende gesprekken die tot een nieuwe samenwerking kunnen leiden. Dat doen we uiterst discreet én emotie-vrij.

We voeren gesprekken op een gevoelsmatig correct tempo zodat niemand zich verplicht voelt. In deze eerste gesprekken onderzoeken wij of de interesse wederzijds is en of de missies van beide organisaties verenigbaar zijn. We bekijken of een win-win kan zijn en samengaan dus echt de moeite is.

Elkaars werking uitspitten

We werken met beide partijen aan een intentieverklaring.  Deze zorgt voor het nodige vertrouwen om verder te gaan in de 2e fase. Het team van S&L brengt de werking van beide organisaties in kaart:

 • Het Business Model
 • De klantenportefeuille
 • Het verdienmodel
 • Het toekomstpotentieel
 • De HR en de culturele fit
 • Kansen en bedreigingen
 • De markt en de trends
 • Gedetailleerde analyse balans en resultaten

We brengen deze elementen in kaart en rapporteren aan de raden van bestuur.

De fusie/overname voorbereiden met nieuwe ambitie

Een fusie of overname creëert nieuwe kansen. Nog voor de nieuwe organisatie er is activeren we nieuwe ambitie door:

 • Samen een nieuwe gemeenschappelijke missie, een visie en en waarden te bepalen. Die zorgt voor nieuwe ambitie.
 • Nieuwe opportuniteiten voor waardecreatie, synergie en besparing te detecteren
 • De verschillen tussen de bedrijven (cultuur, verloning, werking) sereen te verenigen.

We onderzoeken verschillende opties voor een goede reorganisatie van het aanbod, posities in het bedrijf (organigram), functies en activa.

Hierbij bouwen we stap voor stap aan vertrouwen tussen beide partijen, tussen het management van beide partijen.

We zorgen voor due Diligence en graven verder in de geschiedenis, missie, waarden, cultuur en financiële verslagen van de organisaties

In een due diligence-onderzoek gaan we de juistheid na van de meest essentiële financiële en bedrijfsmatige informatie en geven een analyse van de risico’s (bestaande en latente). We zorgen ervoor dat op financieel, juridische en commercieel vlak er geen lijken uit de kast vallen. We creëren duidelijkheid voor iedere betrokken partij én de eventuele externe investeerders.

De fusie uitvoeren

Via een gestructureerd en gedetailleerd plan van aanpak zorgen we voor de uitvoering van de fusie/overname:

 • We zorgen voor de interne en externe communicatie
 • Change management en de veranderingen efficiënt implementeren.
 • Reorganisatie van het organigram  
 • Extra management en mankracht om “de gaten te vullen”

Het is onze ervaring dat een fusie een moment is waarbij sommige medewerker zich niet langer kunnen vinden in de nieuwe ambities. Hierin schuilt ook een kans. We blijven aan boord en zorgen mee voor de continuïteit van de werking.

Eindresultaat:

 • Een nieuwe organisatie/bedrijf met een nieuwe missie
 • Een eengemaakt ambitieus systeem
 • Een groot bewustzijn bij medewerkers over de nieuwe kansen die zijn gecreëerd.
Fusie of overname

Wat is er inbegrepen in dit pakket?

 • Onderzoek naar beide organisaties/bedrijven
 • Workshop: pro’s en contra’s
 • Begeleiding gezamenlijk gesprek
 • Rapport met resultaten en presentatie

Bestel