aanbod

Duurzame strategie met impact

Impactstrategie, op naar echte maatschappelijke meerwaarde

Een impactvolle strategie is niet alleen een noodzaak. Het is ook gewoon een slimme zet. Maar behoed je voor overhaast of halfslachtig te werk te gaan. Een impactstrategie of duurzaamheidsstrategie marcheert enkel als het tot in de kern van je Business Model gaat, als je bereid bent je denkpatroon om te draaien en wanneer de strategie doordrongen is van het creëren van échte impact (en geen communicatie-afkooksel).

Strategies and Leaders helpt bedrijven om een realistische impactstrategie te creëren en ze vooral waar te maken. Daar zit onze meerwaarde. Vanuit expertise en ervaring. En Samen!
A.d.h.v. deze 3 stappen:

3 stappen

STAP 1 - Gerichte impact in kaart brengen (Impactmodel)

Stap 1 is echt onontbeerlijk in een impactstrategie. Maar tegelijk de stap die vaak wordt overgeslagen. Het begin van iedere strategie is bouwen aan een collectieve en ambitieuze stip op de einder. En tegelijk bouwen aan impact op sociaal, ecologisch of maatschappelijk vlak.

Een ambitieus doel dat vooral veel impact maakt.

Het impactmodel helpt om de essentie van verandering (~ Theory Of Change) zeer scherp te bevatten, nieuwe linken te zien en vooral om impact te realiseren. Met het impactmodel doorbreek je het lineaire denkpatroon en bouw je aan duurzame producten/diensten, en vooral systemische – zelfs circulaire - oplossingen. Oplossingen die bovendien zeer gericht en vooral substantieel bijdragen aan het wegwerken van een maatschappelijk probleem.

Welk maatschappelijk probleem wil je oplossen? En welke niet?

Een cruciale schakel is de definitie van HET maatschappelijk probleem. Dit moet zeer scherp en krachtig zijn. Het is een enorme – en veel voorkomende - valkuil dat organisaties en sociale ondernemers álle maatschappelijke problemen tegelijk willen oplossen…tot en met ‘wereldvrede’ ?. En dan geraak je vooral…nergens. De essentie van impactvol ondernemen is net FOCUS. 

Het denkpatroon omdraaien

We stoppen de automatische piloot om van links naar rechts te denken: We gaan niet meer starten bij de toevallig aanwezige mensen/middelen/grondstoffen om dan te bouwen aan producten en diensten.

Vanaf nu gaan we van rechts naar links: Beginnen bij het einddoel. Door zeer scherp te bepalen welke impact we op één maatschappelijk probleem willen maken, en pas dan de stap terug te zetten naar welke lange termijn resultaten (Outcome) daar nu voor nodig zijn: levensomstandigheden die gewijzigd zijn, veranderingen in gedrag of voetafdruk van mensen, aangescherpte kennis of bewustzijn, etc.

Nu pas zetten we de stap naar welke aanbod hier nu best aan kan helpen. Vanaf nu denken we echt in oplossingen, in termen van producten en van diensten die bijdragen aan de te realiseren impact.

STAP 2 - Een duurzaam Business Model

Het doel is duidelijk. De impact die we échte willen creëren is in kaart gebracht. We weten nu ook welk (nieuw of gewijzigd) aanbod en activiteiten daar voor nodig zijn.

Bouwstenen

Wijzigingen in aanbod of activiteiten zorgen voor wijzigingen in je Business Model. Eerst bepalen we de bouwstenen van het ideale Business Model voor deze strategische bijsturing naar meer impact. Om vervolgens te vergelijken met de bestaande (as-is-)situatie van de organisatie, de strategie en het aanbod. Dit scherpt de gedachten en biedt frisse inzichten.

Een Business Model dat werkt

Nu wordt duidelijk welke strategische bijsturingen wenselijk tot zelfs noodzakelijk zijn. Want uiteindelijk moet je product echt waarde leveren aan je klanten. Kwalitatief, competitief én duurzaam. En uiteraard bouwen we geen business model met oogkleppen op. Het is essentieel om in te zoomen op relevante trends, nieuwe behoeften en wat beweegt in de markt, bij concullega’s,…

Deze strategische oefening voor een duurzaam Business model legt linken bloot, laat prioriteiten bovendrijven en helpt keuzes maken. Mét financiële onderbouw. Samen zoeken we uit of dit businessmodel kan werken en wat kritische succesfactoren en risico’s zijn.

STAP 3 - Implementeren en opvolgen van de transitie

De leidraad voor een impactstrategie is nu duidelijk. Wat er nu aankomt is het verstandig implementeren en managen van de verandering. Zonder daarbij het ultieme doel uit het oog te verliezen.

Een evenwichtig transitieplan

Samen stellen we een meerjarig actieplan op, bepalen de prioriteiten, en maken hierin weloverwogen keuzes. We leggen de succescriteria, hefbomen, en valkuilen vast om de strategie te realiseren. Daarnaast bepalen we zowel de impact op processen, besluitvorming, producten als de belangrijkste tussentijdse mijlpalen en een passend opvolgingsproces

Ons transitieplan naar een duurzame strategie krijgt vorm.

Tot slot creëren we gerichte monitoring. Dit doen we in de vorm van transparante, begrijpbare indicatoren en rapportering die zeer gericht de impact meten en de evolutie per strategische doelstelling en per SDG (Sustainable Development Goal) op te volgen.

Oh ja, en natuurlijk communiceer je als bedrijf over de impact die je maakt. Een open deur die we altijd graag intrappen.

Zo nodig is S&L jouw aanjager en brengen we ritme in de implementatie van de nieuwe duurzaamheidsstrategie. Want de grootste valkuil van verandering is om te blijven hangen in de waan van de dag, in bezig blijven met dringend dagdagelijks werk

Duurzame strategie met impact

Wat krijg je?

 

  • We dagen je uit om van rechts naar links te denken. Om te vertrekken vanuit impact.
  • Een impactstrategie die ingebed zit in de kern van je Businss Model en gericht is op het realiseren van een heel helder doel.
  • We zetten alles op scherp, stretchen je manier van denken.
  • Gedocumenteerde resultaten met een toekomstgericht en duurzaam business model en een gestructureerd overzicht van de strategische keuzes.
  • Een meerjaren transitieplan.
  • Je hebt een duidelijk kader om strategisch te blijven denken terwijl er tegelijk ook volop actie is. Je bouwt strategische skills en competenties op vlak van sociale meerwaarde en duurzaamheid op in de eigen organisatie.

Vraag een gratis gesprek