aanbod

Krachtig bestuur

Krachtig bestuur

Je wil een krachtig bestuur. Je hebt behoefte aan goede raad. Bestuursleden zijn nauw betrokken bij de operationele werking. Maar je wil graag meer over strategie en cijfers praten. Hoe verwelkom je nieuw bloed in de Raad van Bestuur? Of je hebt helemaal geen bestuur? 

Met veel respect voor het verleden en zachtheid voor de mensen bereiden we samen een verandering in het belangrijkste beslissingsorgaan van jouw organisatie voor.

Je zoomt in op de bestaansreden van de Raad van Bestuur en hun opdrachten die strategisch van aard zijn.

Je houdt rekening met de principes van deugdelijk bestuur en met mogelijke gevoeligheden bij bestuurders bereid je samen met ons de transitie naar een nieuwe samenstelling voor.

De code deugdelijk bestuur

Via verschillende workshops realiseer je de stappen die nodig zijn om een code deugdelijk bestuur op te maken. Hierbij vertrek je van wat al aanwezig is:

  • Beslissingen uit het verleden
  • Informele wetten
  • Overtuigingen die vertrekken vanuit de missie van de organisatie

We maken ze expliciet en zorgen dat de raad van bestuur erover praat.

Een delegatie van de Raad van Bestuur ontwikkelt een voorstel met basisregels voor de algemene vergadering en Raad van Bestuur. Hierbij zoom je in op de opdrachten, taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en bestuursleden.

Onder onze begeleiding baken je die af tegenover de opdrachten van de directie en het management.

Je gaat na wat de profielen zijn van bestuursleden,  op vlak van kennis en van competenties. Uiteindelijk formuleer je samen een ideale samenstelling van de raad van bestuur die vertrekt vanuit competenties, ervaring en netwerk.

De verandering inzetten

Aanpassen van de samenstelling en opdracht van een raad van bestuur is vaak een delicaat proces. We begeleiden deze overgang zodat je stelselmatig vooruitgang boekt.

We gaan mee op zoek naar nieuwe potentiële bestuursleden. Jij kiest de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Je neemt afscheid van bestuursleden op een gepaste wijze.

Geen raad van bestuur? Dan zetten wij graag jouw raad van advies op

Misschien heb je als BVBA of NV geen raad van bestuur. Toch mis je advies en steun.

Dan zetten wij graag samen met jou een raad van advies op. Een raad van advies stel je samen uit interne en externe vertrouwenspersonen met elk hun eigen skills en expertise. Jouw raad van advies functioneert als klankbord voor jouw langetermijnvisie en strategie. Deze mensen adviseren jou wanneer jij het nodig hebt.

Zo ben je beter ondersteund als je beslissingen neemt en bij het volgen van je strategische doelstellingen.

Eindresultaat:

  • Een performante Raad van bestuur die werkt volgens de principes van deugdelijk bestuur.

Of

  • Een Raad van Advies die jou helpt strategische beslissingen af te toetsen
Krachtig bestuur

Wat krijg je?

  • Een code deugdelijk bestuur
  • Een coachende aanpak
  • Onderbouwde uitleg over de principes van corporate governance en hoe je die toepast in jouw organisatie
  • Een stevige procesbegeleiding in de richting van een nieuwe raad van bestuur
  • Een juist evenwicht tussen betrokkenheid en het vermijden van vergaderitis

Bestel