aanbod

Post-Corona Sparring

Tijd om je scenario's uit te werken. Wij geven feedback.

Vandaag heb je de eerste maatregelen in Coronatijden genomen. De toekomst blijft echter heel onzeker. Je werkt verschillende scenario’s uit. Hoe kan de nabije toekomst er uitzien en wat betekent dit voor mijn organisatie? Op vlak van financiën, personeel, producten en diensten, …  

Een externe blik op je plan van aanpak?

En dan vraag je je af welk plan van aanpak het beste is. Deze plannen toets je af bij medewerkers, klanten en leveranciers. Maar ook een degelijke open externe blik geeft een sterke meerwaarde: iemand die kan meedenken en vanuit zijn uitgebreide kennis en ervaring zaken kan helpen uitwerken.

Blijven aftoetsen in de crisis

Iedere organisatie heeft zich in de mate van het mogelijke proberen staande houden in deze crisis, eerste maatregelen zijn genomen. Stilaan wordt een aanzet van weg doorheen deze crisis opgemaakt: financieel, op personeelsvlak, op vlak producten en dienstverlening, … Vaak zitten hier nog veel vraagtekens en onzekere factoren in.

Hierbij is het van belang om klanten, leveranciers en medewerkers te beluisteren. Blijven aftoetsen is belangrijk, het brengt je telkens een stap verder in jouw plan uit deze crisis.

Klankbord

Toch blijf je met vragen zitten over de te volgen weg uit deze crisis.  Je hebt nood aan een extern klankbord waarmee je van gedachten kan wisselen. Iemand die je kan helpen om zaken af te toetsen of je helpt beslissingen in verband met je strategie voor te bereiden of reeds te nemen. Iemand die kan meedenken en vanuit zijn uitgebreide kennis en ervaring zaken kan helpen uitwerken.

Hier kan Strategies & Leaders je snel mee helpen. Vanuit een open en onafhankelijke relatie wordt advies gegeven om jouw plannen aan te scherpen.

Post-Corona Sparring

Wat krijg je?

  • Online sparringsessie van 1 uur met één van onze adviseurs
  • Kritische en opbouwende feedback (ook schriftelijk) op jouw plannen en scenario's
  • Terugkoppeling binnen het team van experten van Strategies & leaders
  • Een uur vervolgsparring met één van onze consultants
  • Een aangescherpt plan dat jou uit deze crisis gidst

Vraag Strategische Sparring aan