aanbod

Quick-scan online Marketing

Quick-scan online Marketing

Het belang van online marketing en online zichtbaarheid kan moeilijk onderschat worden. Voor veel (potentiële) klanten is en blijft jouw WEBSITE een belangrijk ankerpunt. Het is een eerste eenrichtings kennismaking met je organisatie, je activiteiten en je producten. Daarom is het zaak je website zowel technisch als naar inhoud zo op te bouwen/bij te sturen om net je belangrijkste doelgroepen te bereiken…en dit te doen vóór ze op de website van je concurrent terecht komen. Met een aantal marketingtechnieken kan je al een wereld van verschil maken.

In begrijpbare taal maakt S&L een analyse van de online aanwezigheid van jouw organisatie. Met een scan kunnen we snel de situatie en de verbeterpunten in kaart brengen. Een actieplan met prioriteiten en objectieven zorgt dat je er staat als merk en dat de implementatie op een gestructureerde manier kan gebeuren en de effecten meetbaar zijn. Zo bereik je meer klanten.

Klaar voor?

 • Een online aanwezigheid die een doorvertaling is van de strategische keuzes
 • Meer (meetbare) conversie van de juiste doelgroepen
 • Een website die zich onderscheidt van je concurrenten

De situatie in kaart

Na een korte intake hebben we zicht op de belangrijkste strategische doelen van je organisatie.
O.a.: Wie wil je wel/niet bereiken? Met welke productmarktcombinaties? Wat is je onderscheidend vermogen en wie zijn de belangrijkste concurrenten? Wat loopt er goed fout?

Dit is de basis om de quick-scan aan te vatten. We combineren de strategische objectieven met alle intern en extern beschikbare data om de meer marketing technische analyse aan te vatten. Google Analytics, SEO, Concurrentie-analyse, meta descriptions, TAG-lines, GoogleMyBusiness, Reviews, AdWords campagnes, duplicated content, Generic search results, landingspagina’s, conversie, etc.

Actielijst met duidelijke objectieven

We vertalen dit marketing technische analysewerk in begrijpbare taal naar aanbevelingen op vlak van online aanwezigheid en de impact op de strategische objectieven. We bespreken dit uitgebreid met jou. Vanuit deze conclusies maken we samen een actielijst met prioriteiten, objectieven en quickwins zodat de implementatie op een gestructureerde manier kan gebeuren. Zo kan je gericht aan de slag en heb je meetbare KPI’s om de effecten van de aanpassingen dagdagelijks te monitoren.

Vb. Welke bijkomende content is nodig? Hoe zet je een systeem op voor quotes en referenties van klanten? Aanpassingen voor een meer gestructureerde opbouw van URL’s? Welke sleutelwoorden om meer generieke bezoekers aan te trekken? Hoe sleutelen aan je directe zichtbaarheid in Google? Welke specifieke landingspagina’s zet je best op?

Kosten <> baten

Voor zo’n actielijst maken we steeds een afweging van de kosten versus de baten. Want impact maken met marketing kan gerust met beperkte budgetten. Deze actielijst vormt een sterke en begrijpbare houvast om met de juiste prioriteit de aanpassingen in gang te zetten. >> Desgewenst kunnen we ook hiervoor aan de kar trekken.

Quick-scan online Marketing

Wat krijg je?

 • Een analyse van de knelpunten en opportuniteiten van je online aanwezigheid
 • Een concrete actielijst met prioriteiten, objectieven en quickwins
 • Een afweging van de kosten versus de baten
 • Meetbare resultaten
 • Hands-on oplossingen
 • Een online aanwezigheid die een doorvertaling is van de strategie
 • Meer conversie van de juiste doelgroepen en zo een grotere impact (en financiële draagkracht).
 • Een sterkere positionering t.o.v. de concurrenten.

Bestel