aanbod

Recessiestrategie

Recessiestrategie - als antwoord op Corona

De toekomst komt toe aan zij die er zich op voorbereiden. Want Corona gooit alles overhoop. Alles lijkt radicaal te veranderen. Er is een gevoel van onzekerheid. Elk bedrijf of organisatie heeft zichzelf daarom NU in vraag te stellen. Hoe ga je als organisatie om met die onzekerheid en tegelijk een overvloed aan uitdagingen en kansen? Samen pakken we jouw Business Model vast en maken een recessiestrategie.

Wij helpen jou om aan het juiste tempo een korte en lange termijn strategie te creëren. Dat is waar Strategies And Leaders sterk in is. Om vandaag het momentum te grijpen en sterker uit deze crisis te komen. Met methodieken die missiegedreven bedrijven en organisaties helpen hun ambitie, effectiviteit en impact te verhogen. Én we coachen jou en de mensen aan het stuur in hun rol als leider.

4 Stappen

In 4 stappen maken we een Recessiestrategie. We maken samen de balans op, verkennen Business Modellen die ook in een toekomst na Corona overeind blijven. We bouwen strategieën en vooral een plan om deze transitie te laten slagen. Erg belangrijk is ook om continu de financiële implicaties te monitoren. Meer dan ooit is er een precair evenwicht tussen risicobeheersing en ondernemerschap/innovatie. We vertrekken vanuit helikopterzicht en dalen af naar de verschillende bouwstenen van je Business Model.

Dit doen we op jouw tempo. Met korte online workshops en aangepaste tools. Tussendoor is S&L jouw klankbord om je door deze transitie te loodsen.

1. Business model check

 • Impact trends, externe factoren en concurrerend aanbod
 • Detail impact op volledige Business model
 • Unieke positie

2. Recessiebestendig: Korte termijn adaptatie

 • Quick-wins, klantbehoeften, kansen, innovaties,
 • Nieuw aanbod en nieuwe kanalen
 • Financiële structuur en risicobeheersing

3. Lange termijn strategie

 • Nieuwe Business Modellen
 • Future-proof (online) aanbod
 • Strategische keuzes

4. Stappenplan voor de transitie

 • Prioriteiten
 • KPI’s
 • Draagvlak

En nu?

Een stap waar organisaties soms wel eens op vastlopen is de nieuwe strategie te vertalen in acties en een stappenplan. Iedereen van de organisatie moet zich op de juiste prioriteiten kunnen richten. En ook zien wat zijn/haar bijdrage is in het groter geheel. Een (recessie)strategie brengt een nieuwe dynamiek. Ook na dit traject bieden we jou daarom een klankbord.

Recessiestrategie

Wat krijg je?

 • Een korte en lange termijn strategie die rekening houdt met de radicale veranderen en recessie die Corona veroorzaakt
 • Je grijpt vandaag het momentum om sterker uit deze crisis te komen
 • S&L neemt jouw situatie en de uitdagingen onder de loep 
 • We zetten alles op scherp, stretchen je manier van denken en dagen je uit
 • Zicht op de financiële impact van de verschillende strategieën
 • Meerdere korte online workshops 
 • No Nonsens: Gedocumenteerde resultaten met een toekomstgericht business model en een gestructureerd overzicht van de strategische opties
 • Een kader om prioriteiten te bepalen en een eerste prioriteitenlijst en stappenplan
 • Je bouwt strategische skills op in de eigen organisatie.

Bestel