aanbod

Sociale veranderingstrategie

Sociale veranderingstrategie

Als organisatie werk je vanuit een bepaald ideaal. Je wil verandering in de maatschappij. Alleen vindt die verandering maar niet of niet genoeg plaats. Het gaat te traag vooruit. Je blijft preken voor de eigen kerk van overtuigde gelovigen. Ben je op zoek naar een meer wervende strategie of een tactiek die meer en snellere impact oplevert? Hoe word je meer effectief in je veranderingsstrategie? Hoe verander je gedrag, overtuigingen en maatschappelijke structuren? 

Je bestaande strategie analyseren

S&L gaat met jou in gesprek over jouw huidige veranderingsstrategieën. We onderzoeken of jouw veranderingsstrategie tot stand is gekomen op basis van rationele besluitvorming en effectiviteit. Je krijgt zicht op  welke mate taboe, persoonlijke overtuigingen, principes en weerstanden jou weerhouden om voor alternatieve strategieën te kiezen.

Je evalueert grondig welke resultaten jij behaalt om jouw missie te realiseren. Je krijgt advies over welke effectief zijn en welke niet.

Circle of POWER en circle of INFLUENCE

Je brengt in kaart bij wie de echte macht tot verandering zit. Daarbij verdiep je je in politieke en economische actoren, burgers en bedrijven en verschillende maatschappelijke lagen in de bevolking, minderheden en meerderheden, producenten en consumenten. Zo doorgrond je de psychologie van diegene die macht hebben over waar jij veranderding wil zien. Je zoekt samen met ons wat hen drijft en wat hen in beweging kan brengen.

Bij jou als organisatie gaan we op zoek naar jouw eigen machtsbronnen en hoe je tactisch invloed uitoefent op de actoren in jouw circle of influence. Je leert hierbij out of the box denken.

Een nieuwe strategie en tactiek ontdekken

Hierbij ga je veel verder dan een communicatiestrategie. Je bekijkt samen met ons een aantal andere opties zoals beleidsbeïnvloeding, activisme, burgerlijke ongehoorzaamheid, een consumentenstrategie, producentenstrategie, experten-strategie, een gemeenschapsvormende strategie, culturele strategie, mobilisatie, sensibilisatie campagnestrategieën,  en commerciële strategieën.

Natuurlijk nemen we ook marketing en sociale media-tactieken bij de hand. Je bekijkt zowel conflictmodellen als samenwerkingsmodellen en hoe die vaak hand in hand gaan.

Het doel heiligt de middelen

Op basis van de vorige analyses én onze jarenlange ervaring in effectieve sociale verandering adviseren we jou een nieuwe en maximaal effectieve veranderingsstrategie. Daarbij vertrekken we vanuit het rationele besluitvormingsmodel. En we schuwen de controverse niet. Het doel heiligt de middelen als die middelen maximaal effectief zijn.

Social Spin Doctor

Jou wensen staan centraal. Als jij dat wil, blijven wij betrokken en coachen jou als klankbord door de verschillende tactische bewegingen die je maakt om jouw sociale veranderingsstrategie uit te voeren.

Eindresultaat: Een effectieve sociale veranderingsstrategie.

Sociale veranderingstrategie

Wat krijg je?

  • Een analyse en feedback op je bestaande veranderingsstrategie
  • Een vertrouwelijk, transparant en veilig kader
  • Out of the box voorstellen voor jouw strategie
  • Samen beslissen op basis van een vooraf bepaald normenkader
  • Een sociale strateeg met veel strepen op de mouw
  • Een nieuwe strategie die werkt. Écht werkt!
  • Een permanente coach bij jouw tactische overwegingen

Bestel