aanbod

Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

De onderstroom in jouw team werkt vandaag remmend. Enkele wetmatigheden voor het goed functioneren van het team lijken verstoord: het is niet meer duidelijk wie wat doet en waarom. Wat mensen geven en krijgen lijkt uit balans. De eenheid, het vertrouwen of de ambitie is zoek. Er is chaos of verlamming.

Via een coachende aanpak stap je mee in een veranderingstraject in de richting van een gezonde teamdynamiek. Wij geloven dat een gezonde teamdynamiek en teamenergie noodzakelijk is om een strategie te doen slagen.

Je creëert een gemeenschappelijke taal in jouw team via wederzijdse en permanente uitwisseling tussen de leden van jouw team en het team als geheel. Waar nodig organiseren we een uitwisseling tussen het team en andere delen van de organisatie. Je medewerkers krijgen elk een zingevende functie in de organisatie. Het team zorgt voor omkadering en ondersteuning waardoor elk teamlid ook de verwachtte bijdrage echt levert.

Je krijgt als leiding of als medewerker al doende meer inzichten over wie je bent als organisatie, team en individu en wat er nodig is om de teamenergie goed te doen stromen.

Team-meridianen als teamscan

Doorheen het traject maken we gebruik van de methodiek van team-meridianen. Deze meridianen zijn de kern van een teamscan die gebruikt wordt als gezondheidsinstrument in organisaties. De energie in teams loopt volgens bepaalde lijnen. Als deze energie stagneert, blokkeert of ergens anders naartoe vloeit ontstaan er problemen die impact hebben op de hele organisatie.

Team-ontwikkelingsmodel

Via de methodiek van het Teamontwikkelingsmodel brengen we de ontwikkelingslijnen van het team in kaart en gaan aan de slag. Hierbij ontwikkelen we zowel de harde elementen:  Missie-Visie, structuur en taken, systemen, strategie en teamsamenstelling als de zachte elementen: leiderschap, machtsdynamiek, socio-emotioneel klimaat, groepsdynamische ontwikkeling als de intern-externe gerichtheid.

Eindresultaat: een effectief en gepassioneerd team.

Teamontwikkeling

Wat krijg je?

  • Een ervaren teamcoach
  • Een gezamenlijke taal
  • Een onderbouwde methodiek om een team te ontwikkelen

Vraag een gratis gesprek