Waar wij in geloven

 

De aarde warmt op. Oorlog en conflict doen vandaag meer dan 65 miljoen mensen vluchten. 118 miljoen Europeanen riskeren een leven in armoede. Ondanks de globalisering voelden nog nooit zoveel mensen zich eenzaam. Er loopt duidelijk iets verkeerd en daar worden wij bij S&L niet blij van. Alleen geloven wij dat we er iets aan kunnen doen. En het is niet eens zo moeilijk.
Boot met vluchtelingen

Nieuwe leiding en strategie nodig

Vandaag hebben we radicale strategieën en nieuwe leiders nodig. Mensen met charisma en een coöperatieve ingesteldheid. Mensen die handelen in volle verantwoordelijkheid voor mens en natuur. Mensen die snel implementeerbare strategieën met een radicaal effect op zak hebben.

Wil jij ook verandering?

S&L is er voor organisaties en bedrijven die onze hoop op radicale maatschappelijke verandering delen. We zijn sterk in strategisch consultancy en nieuw leiderschap. En we zijn snel. Ook in de uitvoering van jouw plan.

Dat is wat wij doen voor missiegedreven organisaties of bedrijven.

Wij werken voor bedrijven en organisaties met een missie

Organisaties of bedrijven die in de eerste plaats een maatschappelijk doel realiseren. Je kan gerust winst creëren en die uitkeren aan aandeelhouders, als dit maar niet de primaire drijfveer is van de leiding van de organisatie.

De wereld verbeteren, wat is dat?

Het maatschappelijk doel van de missiegedreven organisatie is gericht op “het verbeteren van de wereld”. Daarmee bedoelen wij dat de organisatie minstens als missie of waarde heeft een doel na te streven dat behoort onder :

#INCLUSION: Een samenleving waar elke mens, ongeacht zijn geslacht, leeftijd, herkomst, handicap of geloof volwaardig deel van uitmaakt

#CONNECTION: Een samenleving waar elke mens zich veilig en verbonden voelt

#ECOLOGY: Een wereld die zich met respect voor de natuur en duurzaam ontwikkelt. In het bijzonder: die produceert zonder de aardse grondstoffen uit te putten

#DEMOCRACY: Een ontwikkelde mens die via participatie en democratische besluitvorming zelf zijn omgeving aanpast en zich bevrijdt van machtsstructuren die de mens onderdrukken

#JUSTICE: Een samenleving met een verdeling van rijkdom zodat elke mens een goede basiskwaliteit van leven heeft. De aanwezige verschillen in inkomen, sociale status of behandeling zijn te rechtvaardigen

#INNOVATION: Een maatschappij die stilstaat gaat achteruit. Nieuwe producten en diensten die zorgen dat het beter gaat met mens en natuur.

Ons kompas

In onze doelen en de wijze waarop wij deze bereiken laten wij ons verder leiden door de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Duurzaamheidsdoelstellingen VN